Lượt xem: 275

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Ngày 14/1, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện NHCSXH tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh và mộ số ngành đơn vị có liên quan.

 Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh Ninh Bình nói riêng. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của NHCSXH Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành có liên quan, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tiếp tục được duy trì thông suốt, hiệu quả, góp phần tích cực trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

 

Đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2021, UBND tỉnh và 100% UBND các huyện, thành phố đã bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH ngay từ những ngày đầu năm với tổng số tiền là 46,3 tỷ đồng. Trong đó: UBND tỉnh bố trí 35 tỷ đồng; 8/8 huyện, thành phố bố trí 11,3 tỷ đồng (đảm bảo mức tối thiểu 1 tỷ đồng/1 đơn vị, riêng UBND thành phố Ninh Bình bổ trí 3 tỷ đồng, UBND thành phố Tam Điệp bố trí 2 tỷ đồng, UBND huyện Kìm Sơn bổ trí 1,3 tỷ đồng). Thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn cho vay đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, qua đó đã giúp hơn 100 lao động là người khuyết tật trên địa bàn được vay vốn với lãi suất ưu đãi bằng 50% mức lãi suất cho vay ưu đãi đổi với các đổi tượng khác vay vốn giải quyết việc làm của NHCSXH, tạo điều kiện cho người khuyết tật có việc làm, thu nhập ôn định, tạo dựng cuộc sông độc lập, bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Để tiếp tục tạo nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức “Ngày gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” trên địa bàn toàn tỉnh đã tạo được sự lan tỏa, thu hút được nhiều Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH. Qua đó, nâng cao được nhận thức và hành động của các cấp, các ngành trong việc tạo nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội. Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 2 ngàn tổ chức, cá nhân tham gia gửi tiết kiệm tại NHCSXH, với số tiền là hơn 200 tỷ đồng.

Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã chỉ đạo NHCSXH tỉnh, các cơ quan, ban ngành tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Tổng nguồn vốn đạt 2.855.549 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 238.807 triệu đồng (tăng 9,14%) so với đầu năm. Doanh số cho vay các chương trình tín dụng đến 31/12/2021 đạt 989.001 triệu đồng với 29.309 lượt hộ nghèo và các đi tượng chính sách khác được vay vốn. Doanh số thu nợ đến 31/12/2021 đạt 749.484 triệu đồng. Tổng dư nợ thực hiện đến 31/12/2021 là 2.852.103 triệu đồng, tăng 238.935 triệu đồng (tăng 9,14%) so với đầu năm, đạt 100% kế hoạch tăng trưởng.

Đặc biệt, NHCSXH đã tập trung khn trương triến khai thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 và quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Năm 2021, Chi nhánh đã thực hiện giải ngân được 1.761 triệu đồng cho 5 người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất cho 460 lượt lao động. Trong đó: 01 người sử dụng lao động vay 64 triệu đồng để trả lương ngừng việc cho 18 lượt lao động; 04 người sử dụng lao động vay 1.697 triệu đồng trả lương phục hồi sản xuất cho 442 lượt lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được, nêu lên những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TV/ngày 10/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; quyết tâm chính trị cac hơn trong việc triển khai thực hiện cho vay ủy thác, vay khởi nghiệp; phát động xã hội huy động vốn để cho hộ nghèo vay thu hút sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Đức Cường

Cũng tại hội nghị, đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Đức Cường được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình.

Kim Duyên

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH