Lượt xem: 351

UBND tỉnh va Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Binh ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa nhiệm kỳ 2021-2025

Chiều 29/11/2021, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Song Tùng, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ tỉnh.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo ủy ban MTTQ tỉnh trình bày Dự thảo Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2025. Theo đó, Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và ủy ban MTTQ tỉnh gồm 3 chương, 14 điều quy định về quan hệ phối hợp giữa hai bên trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên theo quy định của pháp luật có liên quan và theo nguyên tắc đoàn kết, thống nhất, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau trên cơ sở cùng thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, ổn định chính trị, phối hợp tập hợp, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền, vận động Nhân dân; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; trả lời phản ánh, kiến nghị của Nhân dân; tham gia các kỳ họp, phiên họp và trao đổi thông tin; hoạt động đối ngoại nhân dân; điều kiện đảm bảo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc.

Sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu đóng góp vào dự thảo quy chế, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2025 giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh.

Kim Duyên

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH