Lượt xem: 1076

CẬP NHẬT: Tình hình dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 tại tỉnh Ninh Bình (Tính đến 16h00 ngày 21/7/2021) ​

Tình hình dịch bệnh trong ngày:

 Số trường hợp nghi ngờ được cách ly mới: 164

Số trường hợp được điều tra và lấy mẫu: 403

Ca bệnh xác định:

- Số ca bệnh xác định mới: 0

- Ca bệnh xác định đang điều trị: 13 trường hợp (07 TH được cách ly, điều trị tại PKĐKKV Cầu Yên (BN 4692; BN 4693; BN 12863; BN 16414; BN 29211; BN 37456 và BN 56032); 06 TH được cách ly, điều trị tại PKĐKKV Quỳnh Sơn (BN 3865; BN 2810; BN 11735; BN 4173; BN 12775 và BN 14128)).

Tổng số trường hợp đang được cách ly và giám sát: 1.712

Cách ly tại cơ sở y tế: 64 trường hợp

Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: 328 trường hợp

Cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú: 1.320 trường hợp

Tổng số trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, trường hợp nghi ngờ mắc bệnh (F1): 547 trường hợp

Kết quả xét nghiệm của 13 ca bệnh xác định: 02 TH cho kết quả âm tính 03 lần liên tiếp (BN 4692; BN 29211); 03 TH cho kết quả âm tính 02 lần liên tiếp (BN 12863; BN 37456; BN 16414 ); 01 TH cho kết quả âm tính lần 1 (BN 4173); 07 TH (BN 4693; BN 11735; BN 2810; BN 3865; BN 12775; BN 14128 và BN 56032) cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2; 13 TH được cách ly, điều trị tại cơ sở y tế (PKĐKKV Cầu Yên: 07 TH; PKĐKKV Quỳnh Sơn: 06 TH).

CTV Ngọc Quý

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH