Ninh Bình: Triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Văn bản số 220/UBND-VP6 gửi Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện thành phố triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, tại một số tỉnh, thành phố đã xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng. Để chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tránh lây lan trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh, chung tay cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện Công điện số 583/CĐ-BYT ngày 02/05/2021 về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Một là: Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đã đề ra, nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K (khẩu trang, khoảng cách, không tập trung, khử khuẩn, khai báo y tế), đặc biệt việc đeo khẩu trang. Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định;

Hai là: Tạm dừng tổ chức các lễ hội, các hoạt động dịch vụ Karaoke, quán Bar, Vũ trường, xông hơi massage, rạp chiếu phim, game online, trò chơi điện tử. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0h00 ngày 03/5/2021 đến khi có thông báo mới.

UBND tỉnh cũng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc. Theo dõi, cập nhật, tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước 17h00 hằng ngày cùng với báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Cổng TTĐT tỉnh


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH