Lượt xem: 183

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện giai đoạn 2

Trong 2 ngày 27 và 28/7/2022, Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện giai đoạn 2 năm 2022 tại các đơn vị trực thuộc và Ban CHQS các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư và thành phố Ninh Bình.

Bộ CHQS tỉnh đã kiểm tra việc quán triệt, chấp hành các Chỉ thị, Mệnh lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tư lệnh Quân khu năm 2022, công tác chuẩn bị tổ chức huấn giai đoạn 2 cho các đối tượng; công tác tập huấn cán bộ, chuẩn bị hệ thống văn kiện huấn luyện: kế hoạch, tiến trình biểu, đăng ký thống kê huấn luyện, tài liệu, giáo án, bài giảng, chuẩn bị vật chất, mô hình, học cụ, thiết bị huấn luyện, thao trường, bãi tập, công tác đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật.

Qua kiểm tra, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ ra những mặt còn hạn chế, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, các chỉ thị, của cấp trên, nhất là Mệnh lệnh chiến đấu của Tư lệnh Quân khu, Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh và các huyện, thành phố về công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022. Xây dựng kế hoạch huấn luyện hàng tháng triển khai cho các cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, kiện toàn hệ thống sổ sách đăng ký, quán lý, giáo án, bài giảng huấn luyện, củng cố làm mới mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện. Trong huấn luyện phải quán triệt, thực hiện tốt phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc" đối với lực lượng thường trực, "Cơ bản, thiết thực, chất lượng" đối với lực lượng Dân quân tự vệ, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, sát thực tế đối tượng tác chiến, phù hợp với địa bàn và tổ chức biên chế, trang bị.

                                                Tin, ảnh: Hoàng Tâm

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH