Lượt xem: 173

Đảng ủy quân sự tỉnh quán triệt các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Thường vụ Quân ủy Trung ương

Vừa qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Thường vụ Quân uỷ Trung ương trong LLVT tỉnh. Đại tá Đinh Công Lưu, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Tới dự có Đại tá Đinh Công Thanh UVBTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, chỉ huy các cơ quan đơn vị.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, ngày 02/04/2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Kế hoạch của Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị quyết số 230-NQ/QUTW về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam và Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/2/2022 về quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 về đinh hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 26/01/2022 của Bộ chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Thông qua việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, kế hoạch nhằm triển khai phương hướng, mục tiêu xây dựng Quân đội theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2025 cơ bản tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trên cơ sở các nội dung nghị quyết, Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt chặt chẽ ở từng cấp, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên trong thực hiện các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

                                                          Tin, ảnh: Hoàng Tâm

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH