Lượt xem: 348

Tập trung thu hoạch lúa vụ Mùa, đẩy mạnh sản xuất vụ Đông năm 2022

Vụ Mùa năm 2022 toàn tỉnh gieo trồng được 35.202,8 ha cây trồng các loại, trong đó diện tích gieo cấy lúa 31.504,2 ha; diện tích các cây màu 3.698,6 ha. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 25/9/2022 diện tích lúa đã thu hoạch trên 1.400 ha và đã gieo trồng trên 260 ha cây vụ Đông. Để đảm bảo cho sản xuất vụ Mùa giành thắng lợi; hoàn thành mục tiêu sản xuất vụ Đông năm 2022 UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND các huyện, thành phố

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các Hợp tác xã nông nghiệp và các hộ nông dân tập trung bảo vệ và thu hoạch nhanh gọn lúa vụ Mùa năm 2022 với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Tuyên truyền khuyến cáo người dân không đốt rơm rạ trên đồng ruộng; hướng dẫn các biện pháp xử lý rơm rạ sau thu hoạch, sử dụng máy cuộn rơm, không vứt rơm rạ xuống kênh mương, đường giao thông làm tắc, nghẽn dòng chảy và cản trở giao thông.

Phối hợp với công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi huy động nguồn lực, phương tiện khơi thông dòng chảy, vận hành các công trình đảm bảo sẵn sàng ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết.

Rà soát kế hoạch sản xuất vụ Đông 2022 gắn với thực hiện Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025, đặc biệt trong sản xuất vụ Đông 2022, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đảm bảo hoàn thành toàn diện các mục tiêu đặt ra; bố trí hợp lý cơ cấu cây trồng; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại nông nghiệp, mở rộng các hình thức liên kết sản xuất, tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.

Tăng cường công tác kiểm tra vật tư nông nghiệp, đảm bảo chất lượng phục vụ sản xuất, tránh để xảy ra hiện tượng hàng giả, hàng kém chất lượng, trái với quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch diệt chuột số 188/KH-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh. Rà soát, đánh giá hiệu quả diện tích đất trồng lúa chuyển đổi; đề xuất nhu cầu chuyển đổi đất trồng lúa năm 2023.

Theo dõi sát diễn biến của thời tiết khí hậu để có các biện pháp phòng tránh và xử lý kịp thời những ảnh hưởng xấu đến cây trồng, hạn chế tối đa thiệt hại do thời tiết gây ra.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với các địa phương tăng cường cán bộ bám sát cơ sở, hướng dẫn người dân kỹ thuật sản xuất, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi tình hình phát sinh gây hại các sinh vật gây hại chính, có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, phối hợp với các địa phương tăng cường công tác xúc tiến thương mại, liên kết sản xuất và xúc tiến thương mại theo chuỗi.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 32/2022/NQHĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh về các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025.

Tăng cường chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật và nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, mô hình liên kết chuỗi; tổ chức tập huấn giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất vụ Đông; chú trọng sản xuất các sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ nhu cầu thị trường.

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi: Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tập trung nguồn lực chủ động điều tiết nước để phục vụ các địa phương làm đất, gieo trồng, chăm sóc cây vụ Đông kịp thời. Tiếp tục chủ động triển khai phương án phòng chống hạn, úng trong mùa mưa bão năm 2022.

Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia sản xuất vụ Đông; xây dựng các chương trình phổ biến, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ các đối tượng sinh vật hại trên các cây trồng vụ Đông để người dân biết và áp dụng thực hiện hiệu quả.

Kim Duyên

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
TIN MỚI