Lượt xem: 280

Hoa Lư công bố hết Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Trường Yên và xã Ninh Giang

Ngày 30/6, UBND huyện Hoa Lư ban hành Quyết định số 1061/QĐ-UBND về việc công bố hết dịch bệnh “Dịch tả lợn Châu Phi” trên địa bàn xã Trường Yên và xã Ninh Giang.

Theo đó, UBND huyện công bố hết dịch bệnh “Dịch tả lợn Châu Phi” trên địa bàn xã Trường Yên và xã Ninh Giang kể từ ngày 30/6/2022. Mọi hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, buôn bán lợn và sản phẩm từ lợn trên địa bàn xã Trường Yên và xã Ninh Giang kể từ ngày công bố hết dịch được phép thực hiện bình thường theo quy định.

UBND huyện Hoa Lư giao phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hướng dẫn UBND xã Trường Yên và xã Ninh Giang tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, đẩy mạnh công tác phục hồi sản xuất chăn nuôi và quản lý, giám sát phát hiện dịch bệnh theo đúng quy định.

Chi tiết xem tại Quyết định số 1061/QĐ-UBND của UBND huyện Hoa Lư.

CTV Lan Anh

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH