Lượt xem: 205

Tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (từ 22/6/2022 – 28/6/2022)

Từ ngày 22/6/2022 đến 28/6/2022 bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra, làm chết và tiêu hủy 642 con (giảm 244 con so với tuần trước), tương đương trọng lượng 29.771 kg (giảm 11.596 kg so với tuần trước), trong đó: 122 con lợn nái, trọng lượng 17.470 kg và 520 con lợn thương phẩm, trọng lượng 12.301 kg. 

Lũy kế từ ngày 01/01/2022 đến nay, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 2.018 lượt hộ/389 thôn, tổng số lợn bị chết, tiêu hủy bắt buộc là 12.788 con, trọng lượng tiêu hủy 577,6 tấn. Hiện toàn tỉnh còn 52 xã/08 huyện, thành phố có bệnh DTLCP chưa qua 21 ngày (giảm 2 xã so với tuần trước). - Trong tuần, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các địa phương thẩm định điều kiện để công bố hết dịch ở 03 xã, trong đó: 02 xã của huyện Yên Khánh và 01 xã của huyện Nho Quan.

Kết quả công tác chỉ đạo phòng, chống dịch trong tuần:  Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống, khống chế dịch bệnh theo văn bản số 265/UBND-VP3 ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh và văn bản số 958/SNN-CNTY ngày 09/5/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng, chống, khống chế bệnh DTLC; tiếp tục chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phân công cán bộ bám sát địa bàn, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ công tác kiểm dịch, phúc kiểm con giống xuất, nhập ra vào địa bàn tỉnh; công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, duy trì điều kiện giết mổ tại các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, các điều kiện tái đàn, tăng đàn, vệ sinh phòng bệnh; hướng dẫn các biện pháp phòng, chống nắng, nóng để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi.

Trong tuần, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các đơn vị chuyên môn cấp huyện tổ chức kiểm tra, thẩm định điều kiện để công bố hết dịch tại 3 xã là: xã Khánh Hòa, xã Khánh Mậu – huyện Yên Khánh và xã Văn Phong - huyện Nho Quan.

 Trong tuần, dịch bệnh tại một số địa phương thuộc các huyện Hoa Lư, Kim Sơn, Tam Điệp có xu hướng giảm và dần được khống chế. Tuy nhiên, dịch bệnh tại các huyện Nho Quan, Gia Viễn và Yên Mô tiếp tục diễn biến phức tạp, dây dưa, kéo dài.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Yên Mô: Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt, xử lý triệt để các ổ dịch để cắt đứt nguồn lây bệnh. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động giết mổ tại các cơ sở giết mổ lợn trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp giết mổ lợn ốm, bệnh làm lây lan dịch bệnh. Giao trách nhiệm cho người đứng đầu các xã, thị trấn, nhất là các xã, thị trấn có tình trạng dịch bệnh dây dưa, kéo dài, ảnh hưởng đến sản xuất. Đối với các địa phương khác: Đề nghị tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát, phòng chống dịch bệnh. Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra, thẩm định điều kiện công bố hết bệnh DTLCP tạo điều kiện cho việc lưu thông, tái đàn sản xuất. 

CTV Kim Oanh

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH