Lượt xem: 120

Triển khai có hiệu quả các biện pháp hỗ trợ người nộp thuế và tăng thu ngân sách

Theo thông tin từ Cục Thuế tỉnh, tổng thu nội địa trên địa bàn tính đến hết ngày 31/5/2022 là hơn 6.492 tỷ đồng, đạt 40,8% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 104,5% so với cùng kỳ. Để đạt kết quả trên, cùng với sự đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh đã triển khai quản lý chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu ngân sách Nhà nước.
Triển khai có hiệu quả các biện pháp hỗ trợ người nộp thuế và tăng thu ngân sách

Bộ phận "một cửa" Cục Thuế tỉnh hỗ trợ người nộp thuế thực hiện hồ sơ khai thuế.

Luôn đồng hành với người nộp thuế

Chia sẻ về công tác hỗ trợ người nộp thuế, ông Nguyễn Văn Khánh, Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế Ninh Bình cho biết, trong bối cảnh dịch COVID vẫn còn những diễn biến phức tạp, Ninh Bình đã triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các tổ chức và cá nhân ổn định sản xuất, kinh doanh. Trong đó, công tác tuyên truyền chính sách thuế và các chính sách giảm, gia hạn nộp thuế, khoanh nợ và xóa tiền chậm nộp được đơn vị tích cực triển khai. 

Đơn vị cũng kịp thời giải đáp các vướng mắc cho các doanh nghiệp và người nộp thuế trong quá trình thực hiện. Cụ thể, bộ phận "một cửa" tổ chức tiếp nhận và luân chuyển 3.089 lượt hồ sơ khai thuế và các hồ sơ hành chính thuế khác do người nộp thuế trực tiếp nộp theo đúng quy định đảm bảo luân chuyển kịp thời, không để tồn đọng. 

Cơ quan thuế các cấp đã hướng dẫn trả lời kịp thời 1.694 vướng mắc cho người nộp thuế (trực tiếp tại cơ quan thuế 695 vướng mắc, qua điện thoại 991 vướng mắc và trả lời bằng văn bản 8 vướng mắc), đưa 12 tin, bài, thông báo phản ánh các hoạt động của ngành lên trang thông tin điện tử của ngành. 

Đặc biệt, ngay đầu năm Cục Thuế Ninh Bình tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn và đối thoại về quyết toán thuế năm 2021 với sự tham gia của hơn 400 điểm cầu tại trụ sở người nộp thuế do cục thuế quản lý; đồng thời phối hợp với các Chi cục Thuế Khu vực tổ chức 6 hội nghị tập huấn cho người nộp thuế về quyết toán thuế và hóa đơn điện tử.

Theo Cục Thuế tỉnh, đơn vị đã tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp nộp thuế điện tử, đến nay có 98,7% doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng. Cục Thuế tỉnh còn triển khai gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022 theo Nghị định của Chính phủ đã ban hành, giúp các doanh nghiệp có thêm nguồn lực để phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới. 

Ngoài ra, cơ quan thuế các cấp thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, quan tâm tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Qua đó, giúp doanh nghiệp từng bước khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất và hoàn thành tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Quản lý tốt nguồn thu 

Cùng với đồng hành và hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh đã phân tích, đánh giá kỹ tình hình thực hiện dự toán thu, tình hình sức khỏe của từng doanh nghiệp, phân tích các khoản thu, sắc thuế tăng nhiều cũng như các khoản có biểu hiện chững lại, từ đó có những giải pháp thu cụ thể, phù hợp.

Xác định vai trò quan trọng của công tác thanh tra, kiểm tra đối với nhiệm vụ thu ngân sách nhằm góp phần tăng cường lành mạnh hóa môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng trên địa bàn, Cục Thuế tỉnh tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp quản lý. 

Cụ thể, đơn vị đã yêu cầu các phòng chức năng, Chi cục thuế Khu vực dựa trên kinh nghiệm thực tiễn kết hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin và bộ tiêu chí đánh giá rủi ro, rà soát các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, tập trung vào các ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro, ngành nghề kinh doanh mới, các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, doanh nghiệp kinh doanh lỗ nhiều năm liên tục có dấu hiệu chuyển giá, các hồ sơ hoàn thuế lớn để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế và trụ sở người nộp thuế. 

Cục Thuế tỉnh cũng tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng như: cơ quan Công an, Kho bạc Nhà nước và các sở, ban ngành triển khai thực hiện quy chế phối hợp để đấu tranh chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế. Tiếp tục triển khai hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra thuế; nâng cao năng lực công chức, sắp xếp, bố trí nguồn nhân lực cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế. 

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác chống thất thu ngân sách đã đạt được kết quả tích cực. Trong tháng 5, Cục Thuế Ninh Bình đã kiểm tra 4.896 hồ sơ khai thuế ngay tại trụ sở cơ quan thuế; thực hiện 52 cuộc thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị với số tiền thuế truy thu, tiền phạt là 5.459 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Ninh Bình còn quyết liệt triển khai các biện pháp quản lý nợ thuế. Ngay từ đầu năm, Cục đã xây dựng Kế hoạch triển khai đôn đốc thu, xử lý nợ thuế, giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ cụ thể đến các Chi cục Thuế, các phòng liên quan và từng cán bộ phụ trách công tác quản lý nợ. 

Quyết liệt triển khai Đề án "Tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, chuẩn hóa dữ liệu nợ thuế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình" và ban hành Đề án "Đôn đốc thu nợ tiền thuế bằng biện pháp gửi tin nhắn thông báo trực tiếp đến chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế", phấn đấu đạt mục tiêu giảm số tiền nợ thuế xuống dưới mức chỉ tiêu của Tổng cục Thuế giao. 

Kết quả trong tháng 5, Cục Thuế tỉnh đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và thu được 140,5 tỷ đồng; xử lý khoanh nợ, xóa nợ, miễn tiền chậm nộp theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội là 3,1 tỷ đồng; công khai 153 người nộp thuế, số nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp 203,1 tỷ đồng trên website Cục Thuế tỉnh.

Baoninhbinh.org.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH