Lượt xem: 96

Nho Quan: Công bố dịch bệnh “Dịch tả lợn Châu Phi” trên địa bàn xã Kỳ Phú

Ngày 20/6, UBND huyện Nho Quan công bố Quyết định số 1263/QĐ-UBND về việc công bố dịch bệnh “Dịch tả lợn Châu Phi” trên địa bàn xã Kỳ Phú. 

Theo đó, UBND huyện công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình kể từ ngày 20/6/2022.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh “Dịch tả lợn Châu Phi” trên địa bàn, UBND huyện Nho Quan giao UBND xã Kỳ Phú kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở động vật, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp cấp bách để khoanh vùng, bao vây ổ dịch, không để bệnh dịch lây lan, nhanh chóng dập dịch.

UBND huyện Nho Quan giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc UBND xã Văn Phương triển khai công tác phòng, chống dịch; đề xuất thực hiện các chế độ, chính sách trong phòng, chống, dập dịch; tổng hợp tình hình và kết quả công tác phòng, chống, dập dịch, thường xuyên báo cáo UBND huyện để kịp thời chỉ đạo.

Chi tiết xem tại Quyết định số 1263/QĐ-UBND  của UBND huyện Nho Quan.

CTV Lan Anh

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH