Lượt xem: 233

Giám sát việc thực hiện các quy định trong công tác quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Ngày 16/5, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2022. Đồng chí Phạm Hồng Thái, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.
Giám sát việc thực hiện các quy định trong công tác quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Các đại biểu dự buổi giám sát.

Cùng tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh.

Tại buổi giám sát, đồng chí Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Sở Công thương đã báo cáo với đoàn về công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí; vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ.

 Theo đó, thời gian qua, Sở Công thương đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các quy định về kinh doanh xăng, dầu, khí, vật liệu nổ và tiền chất thuốc nổ. Hàng năm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh xăng dầu, khí, vật liệu nổ về các vấn đề như an toàn phòng, chống cháy nổ; bảo vệ mội trường…

 Thường xuyên phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí, vật liệu nổ và tiền chất thuốc nổ giữa Sở Công thương với các sở  ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố. Thẩm định chặt chẽ hồ sơ, điều kiện, tiêu chuẩn thực tế khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, khai thác. 

Đã thành lập các đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí, vật liệu nổ và tiền chất thuốc nổ, qua đó chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót của các đơn vị kinh doanh… 

Do vậy hoạt động kinh doanh của hệ thống kinh doanh xăng, dầu, khí, vật liệu nổ và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh thời gian qua được giữ vững ổn định, đảm bảo an toàn và hầu như không xảy ra khiếu kiện, khiếu nại. Qua đó góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đem lại hiệu quả kinh tế, giải quyết việc làm và tăng thu cho ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí cũng như khai thác khoáng sản, sử dụng vật liệu nổ để khai thác khoáng sản còn một số tồn tại như: chưa thực hiện tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí cho người lao động làm việc tại cơ sở; chưa mở sổ theo dõi các loại LPG chai đã giao cho đại lý; chưa xây dựng cơ chế giám sát giá, chế tài đối với các đại lý bán không đúng giá của công ty; nhiều khu khai thác khoáng sản nhỏ lẻ, diện tích mỏ nhỏ, hành lang an toàn để nổ mìn không đáp ứng đủ cho toàn bộ khu mỏ; còn hiện tượng khai thác mỏ chưa đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công (đã được Sở Xây dựng thẩm định)…

Giám sát việc thực hiện các quy định trong công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Đại biểu nêu ý kiến trao đổi tại buổi giám sát.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ những tồn tại, bất cập về thực trạng tình hình công tác quản lý Nhà nước về hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh trong thời gian từ 1/1/2019 đến 28/2/2022. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm đối với hoạt động của các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành. Công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác đảm bảo đối với hoạt động ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Từ đó đưa ra những kiến nghị phù hợp. 

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, đoàn giám sát đã đánh giá kết quả và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; các kiến nghị, giải pháp thực hiện trong thời gian tới của Sở Công thương. 

Kết luận buổi giám sát, đồng chí trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh: Đoàn đồng tình với kết quả báo cáo của Sở Công thương và sẽ tổng hợp các ý kiến tại buổi giám sát để kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

Baoninhbinh.org.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH