Lượt xem: 236

Nho Quan: Công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại các xã: Đức Long, Lạc Vân, Thạch Bình, Đồng Phong, Cúc Phương

Ngày 18/01, UBND huyện Nho Quan ban hành các Quyết định công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại tại các xã: Đức Long, Lạc Vân, Thạch Bình, Đồng Phong, Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, các hoạt động mua bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn và sản phẩm của lợn được phép thực hiện bình thường theo quy định của pháp luật.

UBND huyện Nho Quan giao UBND các : Đức Long, Lạc Vân, Thạch Bình, Đồng Phong, Cúc Phương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở động vật huyện tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo quy định.

Mặc dù đã công bố hết dịch, UBND huyện Nho Quan tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương và bà con chăn nuôi trên địa bàn huyện không được chủ quan, lơ là, tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh qua các phương tiện thông tin truyền thông để phòng tránh dịch tái phát. Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tổ chức vệ sinh, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng chuồng trại và khu vực chăn nuôi, giết mổ theo quy định. Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

CTV Lan Anh

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH