Lượt xem: 401

Ninh Bình: Triển khai thực hiện phương án điều tra xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá của các đơn vị, doanh nghiệp năm 2022

Vừa qua, Cục Thống kê Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 6/KH-CTK tổ chức, triển khai thực hiện Phương án Điều tra xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá của các đơn vị, doanh nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch Cục Thống kế thu thập thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phục vụ cho việc tổng hợp số liệu xuất, nhập khẩu hàng hóa trên phạm vi toàn tỉnh; đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như xây dựng cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư của tỉnh Ninh Bình.

Đối tượng, đơn vị điều tra là các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập, được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã/Liên hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã và các chi nhánh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh/thành phố khác đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đang hoạt động sản xuất kinh doanh, đang đầu tư xây dựng có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trực tiếp hàng hóa từ nước ngoài. Cụ thể:

- Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn NNTW;

- Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn NNĐP;

- Công ty CP, Cty TNHH có vốn Nhà nước > 50%;

- Công ty Nhà nước; - Hợp tác xã/liên hiệp HTX;

- Doanh nghiệp tư nhân; - Công ty hợp danh;

- Công ty TNHH tư nhân, Cty TNHH có vốn Nhà nước ≤ 50%;

- Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước;

- Công ty cổ phần có vốn Nhà nước ≤ 50%;

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thời gian điều tra từ ngày 05 đến ngày 12 hàng tháng.

Yêu cầu của cuộc điều tra xuất, nhập khẩu là phản ánh kịp thời, đầy đủ, trung thực kết quả hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý thông tin, tổng hợp, công bố và lưu trữ dữ liệu cuộc điều tra phải được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của Phương án điều tra; bảo mật thông tin thu thập được từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê; Quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc điều tra đúng chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả.

Thông tin chi tiết xem tại Kế hoạch số 6/KH-CTK của Cục Thống kê tỉnh.

CTV Nguyễn Mừng

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH