Lượt xem: 322

Thực hiện nghị quyết số 68/NQ-CP hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động do đại dịch Covid-19

Trong năm qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tập trung thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động do đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, qua đó góp phần tích cực trong phục hồi sản xuất cho các doanh nghiệp và ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Trong năm, ngành thuế đã triển khai thực hiện Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 29/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuế đất năm 2021 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ về gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất trong năm 2021 và Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19; tạo thuận lợi cho người nộp thuế tiếp cận và được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Kết quả Cục Thuế đã tiếp nhận và xử lý 356 hồ sơ gia hạn nộp thuế với số tiền là trên 782 tỷ đồng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có 2.585 đơn vị với 105.962 người lao động. Tổng số tiền giảm mức đóng trong năm 2021 là 14.310.068.426 đồng; đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: 01 đơn vị với 67 người lao động đang tạm dừng đóng. Số tiền tạm dừng đóng là: 362.235.720 đồng; đã thực hiện xác nhận danh sách lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương cho 34 đơn vị với 548 lao động; xác nhận danh sách người lao động ngừng việc cho 12 đơn vị với 344 lao động; xác nhận danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất cho 09 đơn vị với 377 lao động; đã thực hiện giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 2.467 đơn vị với 104.283 lao động. Số tiền giảm đóng trong năm 2021 là 11.123.037.592 đồng. Tổng số tiền được giảm mức đóng 12 tháng ước tính là 56.099.300.169 đồng; đã giải quyết hồ sơ, lập danh sách chi trả hỗ trợ cho 127.231 người lao động với số tiền 305.359.150.000 đồng từ quỹ BHTN, đến nay đã chi trả hỗ trợ cho 120.996 người lao động với số tiền 287.084.250.000 đồng.

Ngành Công thương thường xuyên theo dõi tình hình cung cầu, giá cả hàng hoá thiết yếu và chủ động phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn xây dựng các Phương án đảm bảo về cung ứng, phân phối các mặt hàng thiết yếu cho người dân để ứng phó với dịch bệnh Covid-19 theo các tình huống; Cung cấp thông tin, hỗ trợ kết nối cho các doanh nghiệp, đơn vị tham gia các hội chợ, hội nghị kết nối cung cầu trong cả nước; triển khai hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, nhà hàng và hướng dẫn các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng đăng nhập tài khoản và thực hiện đánh giá mức độ an toàn trên ứng dụng hệ thống antoancovid.vn; Ban hành Kế hoạch số 1798/KH-SCT ngày 01/12/2021 triển khai các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định về chế độ tiền ương, tiền thưởng, nhất là trong việc trả lương, trả thưởng cho người lao động trong dịp tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm dần; tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm và cung ứng lao động. Tổ chức tốt hoạt động của Sàn giao dịch việc làm, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người lao động tiếp cận thị trường lao động nhất là nhóm người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp để họ sớm quay lại thị trường lao động. Trong tháng 12/2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tổ chức 01 phiên giao dịch việc làm, với 25 doanh nghiệp tham gia tư vấn, tuyển dụng lao động, thu hút 300 người lao động tham gia; tư vấn việc làm, học nghề, chính sách pháp luật lao động, BHTN cho 2.538 người lao động, giới thiệu việc làm cho 120 người.

Ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại trong tỉnh triển khai thực hiện: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 37 doanh nghiệp với số tiền là 1.040 tỷ đồng (trong đó gốc 844 tỷ đồng, lãi 251 tỷ đồng); miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ cho 22 doanh nghiệp với số tiền dự nợ là 727 tỷ đồng; hạ lãi suất dư nợ hiện hữu cho 801 doanh nghiệp với mức hạ lãi suất từ 0,2 đến 3%, trong đó bị ảnh hưởng bởi dịch là 299 doanh nghiệp với số dư nợ được hạ lãi suất là 19.677 tỷ đồng; cho vay mới đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch là 271 doanh nghiệp, với số tiền cho vay lũy kế là 35.593 tỷ đồng với mức lãi suất cho vay hạ từ 0,2 đến 2%.

Cục Hải Quan Hà Nam Ninh đã kịp thời tiếp nhận và giải đáp các vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Tính đến ngày 31/12/2021, toàn Cục đã có 8.452 hồ sơ được thực hiện trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, trong đó số hồ sơ đã phát hành kết quả là 8.187, số hồ sơ đang xử lý là 265.

Công ty Điện lực Ninh Bình thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện do tác động của dịch Covid-19 tháng 12/2021 với tổng số tiền là 1.159.598.939 đồng.

CTV Nguyễn Mừng

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH