Toàn tỉnh đã cấp 248.140 tấn xi măng làm đường giao thông nông thôn mới

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã cấp 248.140 tấn xi măng, làm được 16.029 tuyến đường nông thôn mới với tổng chiều dài 1.963,8 km.

Đến nay, toàn tỉnh có 101 xã đã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa và được phê duyệt phương án, còn 06 xã đang thực hiện dở dang, 4 xã chỉnh trang đồng ruộng, 8 xã không dồn điền đổi thửa. Trong tháng 4/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành hướng dẫn về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình năm 2021; xây dựng báo cáo tham luận tại Hội nghị Sơ kết Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, với chủ đề “Xây dựng nông thôn mới găn với bảo tồn di sản và phát triển du lịch”; làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ninh Tiến bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; hoàn thành công tác quyết toán kinh phí hoạt động VPĐP tỉnh năm 2020; Hoàn thiện phương án phân bổ vốn ngân sách tỉnh năm 2021 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh; phối hợp với huyện Yên Khánh tiếp và làm việc với đoàn công tác của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng NTM tại huyện Yên Khánh.

Bên cạnh đó, Sở cũng kiểm tra tiến độ, hướng dẫn các xã Ninh Tiến, Ninh Nhất hoàn thiện hồ sơ đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới...; Hoàn thiện Hồ sơ huyện Yên Mô đạt chuẩn NTM năm 2021; tổng hợp, báo cáo tiến độ xây dựng NTM tại các xã đăng ký đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

CTV Hương Giang

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH