Sản lượng thủy sản 4 tháng đầu năm 2021 ước đạt trên 19,5 nghìn tấn

Sản xuất thủy sản trong tháng 4/2021 của tỉnh phát triển ổn định không có dịch bệnh xảy ra; vùng sản xuất nội đồng người nuôi tiếp tục cải tạo ao đầm và thả giống.

Sản lượng thủy sản 4 tháng đầu năm 2021 ước đạt trên 19,5 nghìn tấn, tăng 0,7 nghìn tấn (tăng 3,9%) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt trên 17,3 nghìn tấn, tăng 0,7 nghìn tấn (tăng 4,3%); sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 2,1 nghìn tấn, tăng 7,5 tấn (tăng 0,3%).

Tại vùng sản xuất nước lợ huyện Kim Sơn: Phần lớn các hộ nuôi đã thả giống vụ I năm 2021, các yếu tố môi trường ổn định, con giống khỏe mạnh, phát triển tốt.

Đến ngày 13/4/2021 Trạm Thủy sản Kim Sơn - Yên Khánh đã cấp 20 giấy kiểm tra chất lượng với tổng số con giống được cấp là gần 16,9 triệu, trong đó tôm sú đạt 4,5 triệu con, tôm thẻ chân trắng đạt gần 12,4 triệu con. Hiện nay, bà con đang tiến hành thu hoạch ngao thương phẩm, sản lượng thu hoạch tăng cao do vụ này nguồn nước, thời tiết thuận lợi, không bị sâu bệnh, ngao lớn nhanh.

Trong tháng, dịch bệnh COVID -19 cơ bản được khống chế nên đầu ra của sản phẩm ngao rất thuận lợi. Sản lượng thủy sản tháng 4 ước đạt 5,0 nghìn tấn, tăng 0,3 nghìn tấn (tăng 6,2%) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 4,4 nghìn tấn, tăng 0,3 nghìn tấn (tăng 6,9%); sản lượng thủy sản khai thác đạt 0,6 nghìn tấn, tăng 4,7 tấn (tăng 0,8%).

CTV Lê Ngọc

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH