Giá trị xuất khẩu tháng 4/2021 ước đạt 274,7 triệu USD

Giá trị xuất khẩu tháng 4/2021 ước đạt 274,7 triệu USD, tăng 45,7% so với cùng tháng năm trước.

Tổng giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm ước đạt 920,5 triệu USD, tăng 17,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn là: Quần áo các loại đạt 96,7 triệu USD; xi măng, clanke đạt 204,6 triệu USD; giầy dép các loại đạt 176,3 triệu USD; camera và linh kiện điện thoại 333,3 triệu USD; linh kiện điện tử 19,4 triệu USD. Trong 4 tháng đầu năm nay, một số mặt hàng xuất khẩu đạt khá so với cùng kỳ như: Quần áo các loại 18,4 triệu chiếc, tăng 52,5%; sản phẩm cói 407,2 nghìn sản phẩm, tăng 57,9%; hàng thêu ren 48,5 nghìn chiếc, tăng 67,2%; xi măng, clanke 5.707,7 nghìn tấn, tăng 39,3%; giầy dép các loại 17.044 nghìn đôi, tăng 38,0%; camera và linh kiện 108,4 triệu chiếc, tăng 99,9%; đồ chơi trẻ em 3.361,0 nghìn chiếc, tăng 18,3%...

Tuy nhiên, một số sản phẩm xuất khẩu lại giảm sút như: Dứa, dưa chuột đóng hộp 1.973,6 tấn, giảm 49,7%; thảm cói 12,4 nghìn m2 , giảm 34,1%; găng tay các loại 1.358,0 nghìn đôi, giảm 35,9%; phôi nhôm 4.733 tấn, giảm 7,5%. 

Giá trị nhập khẩu trong tháng ước đạt 238,5 triệu USD, gấp gần 2,1 lần so với cùng tháng năm trước. Tổng giá trị nhập khẩu 4 tháng đầu năm ước đạt gần 936,6 triệu USD, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó giá trị các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là: Linh kiện điện tử 284,0 triệu USD; linh kiện phụ tùng ô tô các loại 369,3 triệu USD; vải may mặc 37,6 triệu USD; ô tô 18,7 triệu USD; phụ liệu sản xuất giày dép 83,6 triệu USD; phế liệu sắt thép 53,2 triệu USD.

CTV Lê Ngọc

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH