Lượt xem: 172

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại TP Ninh Bình

Hơn 2 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 6,24% so với cùng kỳ năm 2021; phát triển BHYT hộ gia đình đạt gần 19.500 người. Đây là kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn TP Ninh Bình đã được Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Ninh Bình khẳng định tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022. 

Quang cảnh hội nghị sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT  và ký quy chế phối hợp với một số đơn vị trên địa bàn TP Ninh Bình.

 Để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, ngoài việc ban hành các quyết định, văn bản về việc giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình giai đoạn 2021-2025, thời gian qua thành phố Ninh Bình đã thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền và rà soát người chưa tham gia BHYT, BHXH. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác truyền thông về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT. Đặc biệt là truyền thông về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động trong thời gian bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, danh sách các đơn vị nợ đọng BHXH…

Với kết quả đó, đến thời điểm này tỷ lệ bảo phủ BHYT trên địa bàn TP Ninh Bình đạt trên 92% dân số; số người tham gia BHXH đạt trên 39% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Cũng tại hội nghị 14 xã, phường và các đoàn thể trên địa bàn thành phố Ninh Bình đã thực hiện ký quy chế phối hợp, để góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT tại địa bàn TP Ninh Bình là điểm sáng trong công tác thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Theo nbtv.vn


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH