Lượt xem: 200

Ninh Bình: Chăm lo thực hiện chính sách và phát huy vai trò của người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Ninh Bình có nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của chính sách đối với người có uy tín, từ đó đã tập trung chỉ đạo thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả, đã kịp thời động viên, khích lệ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín 

Người uy tín được cung cấp thông tin, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về các chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng, Nhà nước, tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đàm quốc phòng, an ninh của địa phương theo hình thức lồng ghép với các hội nghị chuyên đề, hội nghị của huyện, xã, thôn, bản. Người uy tín được tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ xã, thôn, bản và cộng đồng thuộc Chương trình 135, số người tham gia bồi dưỡng từ năm 2011 - 2021 là 560 lượt người; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng được lồng ghép tại các hội nghị của tỉnh, của huyện, của xã.

Hằng năm nhân dịp tết nguyên đán, UBND tỉnh, huyện, xã đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên cho người có uy tín (giai đoạn 2011 - 2021 đã trao tặng 628 suất quà và tiền trị giá 416,1 triệu đồng). Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ khi người có uy tín ốm đau, già yếu 03 lượt với 13 người, tổng số tiền 6,5 triệu đồng. Kịp thời khen thưởng động viên cá nhân tiểu biểu qua tổng kết các phong trào như “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Xóa đói giảm nghèo”, phong trào “Xây dựng nông thôn mới”.

Vai trò và những đóng góp của người có uy tín trên các lĩnh vực của đời sống xã hội  

Người có uy tín tham gia tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và tích cực vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt quyền công dân trong cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến thời điểm hiện tại các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đều đã về đích nông thôn mới.

Người có uy tín tham gia hệ thống chính trị cơ sở (trưởng thôn/bản) và khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tham gia giải quyết các vụ khiếu nại liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các dự án trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Góp phần giữ gìn an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

Những tấm gương người có uy tín tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực như: Ông Quách Ngọc Hoán - xã Kỳ Phú - huyện Nho Quan;  Bà Hoàng Thị Sói - Thôn Yên Ninh - xã Yên Quang - huyện Nho Qua; Ông Bùi Hồng Y - Thôn Đồng Bái - xã Quảng Lạc - huyện Nho Quan; Ông Nguyễn Văn Viễn - Thôn Khánh Ninh - xã Yên Sơn - TP Tam Điệp; Ông Đinh Văn Tiên - Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nho Quan; Cô Đinh Thị Ngoan - Hiệu trưởng trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Ninh Bình; Ông Bùi Xuân Cộng - Giám đốc Cty TNHH Xuân Hòa.

Với việc chăm lo thực hiện chính sách và phát huy vai trò của người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín nơi đây phấn khởi, ngày càng tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, tích cực vận động con cháu và cộng đồng chấp hành nghiêm chính sách chế độ của nhà nước và của địa phương, đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo, xâv dựng nông thôn mới và làm tốt công tác hòa giải, động viên góp phần giải quyết tốt các vụ khiếu nại liên quan đến công tác giải phòng mặt bằng xây dựng các dự án trong vùng dân tộc thiểu số. Người có uy tín rất phấn khởi, tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, tích cực vận động con cháu và cộng đồng chấp hành nghiêm chính sách chế độ của nhà nước và của địa phương, đặc biệt là trong công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và giải quyết các vụ khiếu nại liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các dự án trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kim Duyên

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH