Lượt xem: 200

Sở Y tế tổ chức tập huấn Tiêu chuẩn chẩn đoán và Quy trình chuyên môn xác định tình trạng nghiện ma tuý theo Thông tư số 18/2021/TT-BYT của Bộ Y tế

Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và cấp giấy chứng nhận về chẩn đoán, xác định tình trạng nghiện ma túy cho bác sỹ tại các tuyến có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện của người nghiện ma túy. Sở Y tế Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 65/KH-SYT tập huấn Tiêu chẩn đoán và Quy trình chuyên môn xác định tình trạng nghiện ma tuý theo Thông tư số 18/2021/TT-BYT của Bộ Y tế.  

Theo đó, Sở Y tế tổ chức tập huấn Tiêu chuẩn chẩn đoán và Quy trình chuyên môn xác định tình trạng nghiện ma tuý theo Thông tư số 18/2021/TT-BYT của Bộ Y tế cho 90 bác sỹ. Trong đó mỗi trạm Y tế có 1 bác sỹ tham gia; trung tâm Y tế các huyện/thành phố có chức năng điều trị tối thiểu 01 bác sỹ/đơn vị; Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan, Kim Sơn tối thiểu 01 bác sỹ/đơn vị; Bệnh viện tâm thần tỉnh cử cán bộ tham gia tập huấn theo nhu cầu của đơn vị.

Thời gian tập huấn được tổ chức từ 8h ngày 15/7/2022 đến ngày 16/7/2022. 

Thông qua lớp tập huấn, các học viên sẽ được Giảng viên từ Bệnh viện Tâm thần Trung ương I trang bị kiến thức, kỹ năng trong chẩn đoán điều trị người nghiện ma túy; các văn bản pháp luật về chẩn đoán, điều trị nghiện ma túy  tại Nghị định số 109/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy; Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy và các văn bản khác; các kiến thức, kỹ năng trong chẩn đoán, điều trị người nghiện ma túy.

Đây cũng là Kế hoạch được Sở Y tế xây dựng nhằm triển khai Kế hoạch tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 của UBND tỉnh.

Xem chi tiết tại Kế hoạch số 65/KH-SYT của Sở Y tế

CTV Nguyễn Thuỷ

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH