Lượt xem: 169

Hoa Lư: Công bố dịch bệnh “Dịch tả lợn Châu Phi” trên địa bàn các xã Ninh Mỹ và xã Ninh Giang

Ngày 18/5/2022, UBND huyện Hoa Lư công bố Quyết định số 907/QĐ-UBND về việc công bố dịch bệnh “Dịch tả lợn Châu Phi” trên địa bàn các xã Ninh Mỹ và xã Ninh Giang.

Theo đó, UBND huyện Công bố Dịch bệnh “Dịch tả lợn Châu Phi” trên địa bàn xã Ninh Mỹ và xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư từ ngày 18/5/2022. Vùng dịch là thôn Tây Đình, xã Ninh Mỹ và thôn La Mai, xã Ninh Giang. Vùng bị dịch uy hiếp là các thôn còn lại trên địa bàn 2 xã Ninh Mỹ và Ninh Giang.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh “Dịch tả lợn Châu Phi” trên địa bàn; UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn (đặc biệt đối với xã có dịch, xã trong vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm) thực hiện nghiêm, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đạt hiệu quả.

UBND huyện yêu cầu UBND xã Ninh Mỹ và Ninh Giang tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp khoanh vùng, khống chế, nhanh chóng dập Dịch tả lợn Châu Phi. Duy trì hoạt động Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tập trung mọi nguồn lực của địa phương, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và chủ hộ chăn nuôi tổ chức xử lý dứt điểm ổ dịch, để sớm khống chế, ngăn chặn, hạn chế thấp nhất dịch bệnh lây lan và phát sinh ra diện rộng.

Chi tiết xem tại Quyết định 907qdhl.pdf  của UBND huyện Hoa Lư.

CTV Lan Anh

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH