Lượt xem: 53

Hoa Lư: Công bố dịch bệnh “Dịch tả lợn Châu Phi" trên địa bàn xã Ninh Hải

Ngày 23/11/2021, UBND huyện Hoa Lư vừa công bố Quyết định số 1570/QĐ-UBND về việc công bố dịch bệnh “Dịch tả lợn Châu Phi” trên địa bàn xã Ninh Hải.

Theo đó, dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại thôn thôn Côi Khê, xã Ninh Hải vào ngày 21/11/2021. Các xã Ninh Vân, Ninh Thắng và các thôn còn lại trên địa bàn xã Ninh Hải là các vùng bị uy hiếp. 

UBND huyện yêu cầu UBND xã Ninh Hải duy trì hoạt động Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng (Phòng Nông nghiệp- PTNT, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện) tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp khoanh vùng, khống chế, nhanh chóng dập Dịch tả lợn Châu Phi theo đúng quy định; tổ chức tiêu hủy đàn lợn bị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong vòng 24 giờ, kể từ khi có kết quả xét nghiệm dương tính bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Tại vùng có dịch, vùng bị dịch uy hiếp trên địa bàn xã Ninh Hải, UBND huyên yêu cầu trong vòng 48 giờ việc tiêu hủy được áp dụng với đàn lợn bị bệnh, có triệu chứng lâm sàng của Dịch tả lợn Châu Phi mà không nhất thiết phải chờ có kết quả xét nghiệm nhằm ngăn chặn dịch bệnh phát tán, lây lan diện rộng.

UBND huyện cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở động vật, Tổ công tác giúp việc cho BCĐ, phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn UBND các xã, thị trấn đã công bố dịch triển khai đồng bộ các biện pháp chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo quy định, không để dịch lây lan.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh “Dịch tả lợn Châu Phi” trên địa bàn, UBND huyện giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với UBND xã Ninh Hải xác định vị trí tiêu hủy và cử cán bộ tham gia giám sát tiêu hủy đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời hướng dẫn các xã, thị trấn lập và quản lý hồ sơ các điểm tiêu hủy lợn nhiễm bệnh. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện kiểm tra, giám sát tiêu hủy, quy trình tiêu hủy lợn theo quy định tại phụ lục 06, Thông tư 07/2016/TT- BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ nông nghiệp và PTNT. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch huyện xây dựng dự toán kinh phí, đề xuất kịp thời với UBND huyện các chế độ, chính sách trong phòng, chống, dập dịch theo đúng quy định; thường xuyên tổng hợp tình hình và báo cáo kết quả công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh về UBND huyện để kịp thời chỉ đạo.

CTV Nguyễn Mừng

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH