Video sự kiện
Đoàn kiểm tra số 4 : Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Thành phố Tam Điệp
  • Đoàn kiểm tra số 4 : Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Thành phố Tam Điệp
  • Đoàn kiểm tra số 3: Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Thành phố Ninh Bình
1 2 

An toàn lao động - Yếu tố then chốt đảm bảo ổn định cho các doanh nghiệp may mặc

Làm việc trong các doanh nghiệp may mặc, giầy da, người lao động phải đối mặt với nhiều tác nhân gây hại như bụi vải, tiếng ồn, rác thải, môi trường làm việc thiếu ánh sáng... Trong khi đó các doanh nghiệp này hiện đang thu hút số lượng lớn lao động đến từ khắp các địa phương, trong đó chủ yếu là nữ giới, vì vậy việc đảm bảo an toàn lao động không thể xem nhẹ.