LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 20, từ ngày 10 tháng 5 năm 2021 tới ngày 16 tháng 5 năm 2021
Từ ngày 03/05/2021 tới ngày 09/05/2021
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
10/05/2021

- 7h30, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- 8h, Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cán bộ chủ chốt huyện Yên Mô

- 8h, Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các đơn vị: Thị trấn Nho Quan, Xích Thổ, Gia Sơn, Gia Thủy, Gia Lâm, Gia Tường, Đức Long, Lạc Vân, Đức Long, Phú Sơn, Thạch Bình, Đồng phong, Lạng Phong, Yên Quang (huyện Nho Quan)

- 14h, Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri các đơn vị: Thị trấn Yên Ninh, Khánh Hòa, Khánh Phú, Khánh An, Khánh Cư, Khánh Vân, Khánh Tiên, Khánh Thiện, Khánh Lợi, Khánh Hải (huyện Yên Khánh)

- 14h, Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các đơn vị Cúc Phương, Văn Phong, Văn Phương, Văn Phú, Phú Lộc, Kỳ Phú, Phú Long, Quỳnh Lưu, Sơn Hà, Quảng Lạc, Sơn Lai, Sơn Thành, Thanh Lạc, Thượng Hòa (huyện Nho Quan)

Thứ ba
11/05/2021

- 8h, Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri các đơn vị Ninh Mỹ, Ninh Hòa, Trường Yên, Thị trấn Thiên Tôn, Ninh An, Ninh Thắng, Ninh Hải, Ninh Xuân, Ninh Khanh, Ninh Vân (huyện Hoa Lư)

- 8h, Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các đơn vị: Khánh Nhạc, Khánh Hồng, Khánh Hội, Khánh Mậu, Khánh Thủy, Khánh Trung, Khánh Thành, Khánh Thành, Khánh Công, Khánh Cường (huyện Yên Khánh)

- 14h, Tổng kết thi hành Luật Đất đai và Dự kiến sửa đổi Luật đất đai

- 14h, Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại đơn vị Quân đội (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)

- 14h, Đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri huyện Yên Khánh, tại nhà Văn hóa Huyện

Thứ tư
12/05/2021

- Khai mạc kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa XIV

- 7h30, Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri đơn vị Quân Đoàn 1 (HĐND tỉnh tiếp xúc cùng)

- 8h, HĐND tỉnh tiếp xúc cử  tri tại phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình

- 8h, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yên Đồng, huyện Yên Mô

- 14h, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình

- 14h, HĐND tỉnh tiếp xúc cử trị tại xã Văn Phương, huyện Nho Quan

- 14h, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yên Phong, huyện Yên Mô

Thứ năm
13/05/2021

- 8h, Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Nho Quan

- 14h, HĐND tỉnh tiếp cử tri các xã Văn phong, Văn phương, Văn phú, Thượng Hòa, Thanh Lạc (huyện Nho Quan)

- 14h, Kiểm tra công tác Bầu cử tại đơn vị thuộc huyện Gia Viễn

Thứ sáu
14/05/2021

- 7h30, Giao ban UBND tỉnh

- 8h, HĐND tỉnh Tiếp xúc cử tri phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình

- 8h, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Sơn Thành, huyện Nho Quan

- 8h, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mô

- 14h, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan

Thứ bảy
15/05/2021
Chủ nhật
16/05/2021
Ghi chú: