CÔNG DÂN HỎI, CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRẢ LỜI

Hoạt động
  • Ứng phó với đại dịch trong tình hình mới, phải quyết liệt, linh hoạt, mạnh mẽ hơn
  • Tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao
  • Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân
  • Ninh Bình: sử dụng test nhanh kháng nguyên COVID-19
  • ‘Mong mọi người ở nhà để chúng tôi sớm được trở về nhà’

Suy nghĩ về một Chính phủ liêm chính

Đất nước đang đứng trước những thách thức to lớn khi hội nhập, đòi hỏi những động thái quyết liệt từ Chính phủ nhằm loại bỏ những thói quen, cách hành xử cũ dễ làm phát sinh tiêu cực. Quyết tâm xây...