Trong 10 tháng năm 2023, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã tiếp nhận 412.436 hồ sơ
Lượt xem: 567
anh tin bai

Theo thông tin từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện có 18/18 sở, ban, ngành và 02 cơ quan trung ương trên địa bàn (Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh) đã thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tập trung tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 08 Bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã 143 Bộ phận một cửa cấp xã. 100% bộ phận một cửa các cấp đã thực hiện việc tiếp nhận, số hóa và lưu trữ hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng theo quy định.

Trong 10 tháng năm 2023, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã tiếp nhận 412.436 hồ sơ, trong đó: Đã giải quyết 409.984 hồ sơ (số hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn là 409.668 hồ sơ, chiếm 99,9%; hồ sơ giải quyết trễ hạn 316 hồ sơ, chiếm 0,1%); đang giải quyết 2.452 hồ sơ.

Tin, ảnh: CTV Minh Quang
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH