Kim Sơn: Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp quý III năm 2023
Lượt xem: 528
Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã được huyện Kim Sơn xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. 
anh tin bai

Ảnh sưu tầm

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, huyện Kim Sơn,  công tác cải cách hành chính đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo báo cáo của UBND huyện Kim Sơn, quý III năm 2023: Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, theo dõi của huyện là 389 TTHC; trong đó số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện là 272 TTHC, 117 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn. Trong đó, Tổng số dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 168 dịch vụ cấp huyện; 53 dịch vụ cấp xã; Tổng số dịch vụ công trực tuyến một phần là 124 dịch vụ cấp huyện; 60 dịch vụ cấp xã. 

Trong quý III, huyện không nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về quy định thủ tục hành chính. Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện số hoá 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận và kết quả giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Từ 11/6/2023 đến ngày 10/9/2023: 100% hồ sơ tiếp nhận, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã đã được thực hiện số hoá trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Huyện đã thường xuyên tổ chức việc rà soát, đánh giá TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện; việc đổi mới thực hiện cơ chế, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng số hoá, không phụ thuộc vào địa giới hành chính được trú trọng, bước đầu có kết quả; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và nhiều xã thuộc huyện đã được thực hiện nâng cấp từng bước đáp ứng yêu cầu số hoá; việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích cũng đạt hiệu quả cao.

Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm thước đo của hiệu quả chất lượng công tác cải cách hành chính, đến nay, các hoạt động về cải cách hành chính của huyện đã vào nề nếp, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

CTV Kim Liên
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH