Kim Sơn: Mở đợt cao điểm “45 ngày, đêm” cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2
Lượt xem: 651
Vừa qua, UBND huyện Kim Sơn xây dựng kế hoạch số 162/KH-UBND về việc mở đợt cao điểm “45 ngày, đêm” cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên địa bàn huyện từ ngày 01/9/2023 đến 15/10/2023.
anh tin bai

Ảnh sưu tầm

Theo đó, UBND huyện Kim Sơn xây dựng, triển khai kế hoạch để tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Tổ công tác Đề án 06 UBND tỉnh. Qua đó, cũng xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt là Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; đồng thời huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò xung kích, đi đầu của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đoàn viên, hội viên và lực lượng vũ trang trong việc cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2; đồng thời, tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của tài khoản định danh điện tử đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tích cực tham gia của các tầng lớp Nhân dân. 

Trong đợt cao điểm “45 ngày, đêm” cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, UBND huyện Kim Sơn giao chỉ tiêu phải kích hoạt 34.570 tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Để hoàn thành chỉ tiêu Kế hoạch, UBND huyện đề ra một số biện pháp triển khai đợt cao điểm “45 ngày, đêm” cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, cụ thể như sau:

Về cấp tài khoản định danh điện tử: UBND xã, thị trấn chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các ban, ngành, đoàn thể, nhất là đội ngũ Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng thôn, xóm, Công an bán chuyên trách theo địa bàn phụ trách để chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an xã, thị trấn tuyên truyền, vận động công dân đi làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2; đồng thời tuyên truyền quyết liệt trên Đài truyền thanh và các trang mạng xã hội. Các cơ quan, đơn vị khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự mà người dân chưa được cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thì tuyên truyền, vận động công dân thực hiện. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn triển khai, quán triệt yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức chủ động vận động người thân, người dân nơi cư trú cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Về kích hoạt tài khoản định danh điện tử: UBND xã, thị trấn rà soát, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Công an xã, thị trấn phân loại danh sách công dân chưa kích hoạt tài khoản định danh điện tử theo tổ dân phố, thôn, xóm và phát cho các Tổ kích hoạt để thực hiện nhiệm vụ. Công an xã, thị trấn chịu trách nhiệm tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện của các Tổ kích hoạt và tổng hợp kết quả theo danh sách công dân báo cáo Chủ tịch UBND xã, thị trấn và Công an huyện.

Để triển khai có hiệu quả Kế hoạch, UBND huyện Kim Sơn yêu cầu có giải pháp phân công nhiệm vụ cụ thể, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị bảo đảm đồng bộ, thống nhất, quyết liệt, hiệu quả trong công tác cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Chi tiết xem tại kế hoạch số 162/KH-UBND của UBND huyện Kim Sơn.

 

CTV Lan Anh
  • Từ khóa :
1 2 3 4 5  ... 
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH