Cập nhật Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thuỷ lợi
Lượt xem: 626
Thực hiện Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, đồng thời để thực hiện công khai, minh bạch cho tổ chức, cá nhân và phục vụ công tác quản lý, theo dõi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đôn đốc Chi cục Chi cục Thuỷ lợi phối hợp với VNPT Ninh Bình cập nhật Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thuỷ lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở như sau:

  Tải về

Cổng TTĐT tỉnh
  • Từ khóa :
1 2 3 4 5  ... 
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH