Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Lượt xem: 614
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joseph R. Biden, Jr. sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 11/9/2023.
Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joseph R. Biden, Jr. 

Ngày 5/9/2023, Bộ Ngoại giao ra Thông cáo: Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joseph R. Biden, Jr. sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 11/9/2023./.

 
Theo dangcongsan.vn
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH