Sơ kết phong trào thi đua Dân vận khéo của tỉnh giai đoạn 2021-2023
Lượt xem: 1396
Chiều 25/9, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo tỉnh (viết tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua và biểu dương mô hình, điển hình Dân vận khéo giai đoạn 2021-2023.
Sơ kết phong trào thi đua Dân vận khéo của tỉnh giai đoạn 2021-2023

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội đặc thù cấp tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh trình bày báo cáo sơ kết phong trào thi đua Dân vận khéo của tỉnh giai đoạn 2021-2023.

Sơ kết phong trào thi đua Dân vận khéo của tỉnh giai đoạn 20212023
Đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh trình bày báo cáo sơ kết phong trào thi đua Dân vận khéo của tỉnh giai đoạn 2021-2023.

Trong giai đoạn 2021-2023, phong trào thi đua Dân vận khéo được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, sâu rộng và đạt được nhiều kết quả tốt.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với công tác dân vận và phong trào thi đua Dân vận khéo. Đồng thời chỉ đạo Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn xây dựng và công nhận mô hình, điển hình Dân vận khéo; chỉ đạo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua; kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp; tổ chức quán triệt, triển khai phong trào thi đua tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Thường trực Tỉnh ủy định kỳ tổ chức giao ban công tác dân vận, chỉ đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh lựa chọn các mô hình, điển hình Dân vận khéo hiệu quả để tham quan, trao đổi kinh nghiệm… Qua đó kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, chỉ đạo nhân rộng các cách làm hay trong phong trào thi đua Dân vận khéo.

Các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở, chính quyền các cấp trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp ở cơ sở mà nhân dân quan tâm.

Ban Chỉ đạo tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình, điển hình Dân vận khéo đã đăng ký xây dựng giai đoạn 2021-2023 tại 8/8 huyện, thành phố; hỗ trợ 24 mô hình Dân vận khéo ở cơ sở đẩy mạnh kiểm tra, khảo sát đảm bảo các mô hình, điển hình Dân vận khéo được xây dựng, triển khai đúng hướng và hiệu quả.

Ban Chỉ đạo các sở, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, các huyện và cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu của đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân thực hiện phong trào thi đua, thường xuyên sơ kết gắn với biểu dương các mô hình, điển hình tiêu biểu, phát hiện nhân tố mới, lựa chọn, xây dựng và nhân rộng các mô hình Dân vận khéo có hiệu quả.

Trong giai đoạn 2021-2023, toàn tỉnh đã đăng ký xây dựng 1.635 mô hình, điển hình Dân vận khéo trên các lĩnh vực, trong đó có 451 mô hình thuộc lĩnh vực kinh tế; 878 mô hình thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội; 166 mô hình thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng; 140 mô hình thuộc lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Các mô hình Dân vận khéo được triển khai nghiêm túc, sâu rộng, đi vào đời sống xã hội, thu được nhiều kết quả tốt, trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị và được các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận.

Giai đoạn 2021 - 2023, Ban Chỉ đạo cấp xã, cấp huyện đã tiến hành khảo sát, thẩm định, bình xét và công nhận 1.999 mô hình, điển hình "Dân vận khéo"; trên 1.000 tập thể và cá nhân tiêu biểu đã được UBND các cấp khen thưởng.

Phong trào thi đua Dân vận khéo đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, phong cách gần dân, trọng dân, vì dân của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; phát huy được quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động của nhân dân.

Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình Dân vận khéo tiêu biểu trên các lĩnh vực, tăng cường đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội; huy động nhiều lực lượng, nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo gắn với thực hiện chủ đề công tác năm, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; kết quả và những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo của các ngành, địa phương.

Nhân dịp này, 20 tập thể, 10 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua Dân vận khéo của tỉnh giai đoạn 2021-2023 vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sơ kết phong trào thi đua Dân vận khéo của tỉnh giai đoạn 20212023
Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

 

Sơ kết phong trào thi đua Dân vận khéo của tỉnh giai đoạn 20212023
Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh ghi nhận những kết quả trong phong trào thi đua Dân vận khéo của tỉnh giai đoạn 2021-2023.

Sơ kết phong trào thi đua Dân vận khéo của tỉnh giai đoạn 20212023
Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ rõ một số hạn chế như: một số sở, ngành của tỉnh chưa quan tâm đúng mức đến việc đầu tư xây dựng mô hình, điển hình Dân vận khéo; các mô hình, điển hình Dân vận khéo chưa đồng đều trên các lĩnh vực, mô hình trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị còn ít; hoạt động của Ban Chỉ đạo một số xã, phường, thị trấn chưa hiệu quả.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện tốt một số nội dung. Đó là, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với phong trào thi đua yêu nước nói chung, phong trào thi đua Dân vận khéo nói riêng để phong trào thi đua trở thành việc làm thường xuyên, liên tục; coi đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ quan trọng trong công tác Dân vận của Đảng.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 26-KH/TU, ngày 24/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo giai đoạn 2021-2025. Quan tâm rà soát, lựa chọn đăng ký xây dựng mới các mô hình, điển hình Dân vận khéo giai đoạn 2023-2025 trên các lĩnh vực với những nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, được tổ chức thường xuyên, sâu rộng, có tính bền vững... Tiếp tục chỉ đạo nhân rộng mô hình, điển hình Dân vận khéo hiệu quả, có sức lan tỏa trong cộng đồng, đặc biệt là phải tập trung vào những việc mới, việc khó.

Tăng cường công tác tuyên truyền kết quả phong trào thi đua Dân vận khéo trên các lĩnh vực; giới thiệu, nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình Dân vận khéo trên các kênh thông tin đại chúng. Ban Dân vận Tỉnh ủy nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy để biên soạn cuốn sách về mô hình, điển hình Dân vận khéo trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Ban chỉ đạo các cấp, nhất là cấp cơ sở. Các cấp ủy Đảng quan tâm, tạo điều kiện cho Ban Chỉ đạo các cấp hoạt động hiệu quả.

Đối với các tập thể, cá nhân đã được biểu dương, khen thưởng cần tiếp tục phát huy vai trò, vị trí để lan tỏa ý nghĩa, hiệu quả của phong trào thi đua Dân vận khéo; tiếp tục duy trì các mô hình có hiệu quả, xây dựng mô hình, điển hình mới.

Theo Baoninhbinh.org.vn
  • Từ khóa :
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH