Quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Lượt xem: 2377
Sáng 18/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh để quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn ở tỉnh; trưởng, phó các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Thường trực Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng các Ban Xây dựng Đảng các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Chủ tịch MTTQ, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố; báo cáo viên Trung ương và báo cáo viên cấp tỉnh.

Quán triệt triển khai các văn bản của Bộ Chính trị Ban Bí thư
Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tô Văn Từ quán triệt những nội dung cơ bản của Quy định số 114-QĐ/TW.

Hội nghị đã nghe đồng chí Tô Văn Từ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt những nội dung cơ bản của Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 9/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3/10/2017 về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23/6/2023 Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Quán triệt triển khai các văn bản của Bộ Chính trị Ban Bí thư
Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đỗ Việt Anh quán triệt Kết luận, Quyết  định của Ban Bí thư tại hội nghị.

Tiếp đó, các đại biểu nghe đồng chí Lê Hữu Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 116-QĐ/TW, ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng chí Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 110-QĐ/TW, ngày 6/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng.

Quán triệt triển khai các văn bản của Bộ Chính trị Ban Bí thư
Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Hữu Quý triển khai Quy định số 116-QĐ/TW của Ban Bí thư tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là những quy định, kết luận, chỉ thị có tính định hướng, xác định rõ quan điểm của Đảng đối với các nội dung quan trọng, ảnh hưởng nhiều mặt đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các vấn đề quan trọng đang đặt ra về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Quán triệt triển khai các văn bản của Bộ Chính trị Ban Bí thư
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn phát biểu kết luận hội nghị.

Nhấn mạnh thêm một số điểm cần lưu ý đối với các văn bản của Trung ương, trong đó với Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần quan tâm xử lý mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với việc ứng phó các mối đe dọa có thể gây ra những rủi ro về kinh tế, môi trường sinh thái; mối quan hệ giữa hội nhập và thách thức giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia; giữa thực hành dân chủ với giữ vững kỷ luật, kỷ cương, kiên định các nguyên tắc, con đường đã lựa chọn…

Khẳng định rõ mục tiêu luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng theo Quy định số 110-QĐ/TW, ngày 6/7/2023 của Ban Bí thư là nâng cao hiệu quả việc thực hiện chủ trương của Đảng về công tác cán bộ, tăng cường cán bộ kiểm tra Đảng cho những nơi yếu, khó khăn, thiếu cán bộ có chất lượng, góp phần để cán bộ ngành kiểm tra Đảng phát triển toàn diện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý ngoài việc luân chuyển dọc, phải hết sức quan tâm đến việc luân chuyển ngang, tạo tiền đề chuẩn bị cho lộ trình thực hiện một số chức danh kiểm tra không phải là người địa phương.

Đối với Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, cần nhận diện rõ 3 loại hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, cùng 8 loại trách nhiệm, trong đó người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý cần gương mẫu, tự giác trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ.

Với Quy định số 116-QĐ/TW của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng. 

Triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW của Ban Bí thư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng trước hết phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên kết hợp với vai trò của nhân dân, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan kiểm tra, giám sát tạo thành sức mạnh tổng hợp để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đối với triển khai thực hiện Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam, cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề an sinh cho người cao tuổi, phát huy vai trò, vị trí của người cao tuổi trong đời sống xã hội hiện nay.

Để các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư được thực hiện nghiêm túc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sau hội nghị quán triệt dành cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương bằng hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Theo Baoninhbinh.org.vn
  • Từ khóa :
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH