Hội nghị trực tuyến của Chính phủ lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội.
Lượt xem: 2864
 Hôm nay 21/9, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội. Các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang đồng chủ trì hội nghị.  
Tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình

Theo dự thảo báo cáo của Chính phủ: Thực hiện yêu cầu của Quốc hội về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tại Nghị quyết số 101/2023/QH15, Chính phủ tập trung vào 24 nhóm lĩnh vực được yêu cầu rà soát. Trong đó, có 22 nhóm lĩnh vực trọng tâm như: Đấu thầu, đấu giá, quy hoạch, đầu tư công, quản lý và sử dụng đất đai, tài sản công, ngân sách nhà nước, tài chính công, hợp tác công tư, xã hội hóa dịch vụ công, đầu tư, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản, ngân hàng, tài chính, tự chủ tài chính, chứng khoán, trái phiếu, doanh nghiệp, giám định, định giá và các lĩnh vực khác đã được các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán...

Cùng với 1 nhóm lĩnh vực pháp luật khác và 1 nhóm lĩnh vực đã được các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án kiến nghị, đề xuất hoặc có nhiều vướng mắc được các địa phương, người dân, doanh nghiệp kiến nghị.

Tổng số văn bản quy phạm pháp luật đã được các cơ quan thực hiện rà soát là 397 văn bản, gồm: 60 luật, nghị quyết của Quốc hội; 139 nghị định của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 198 văn bản khác do các cơ quan Trung ương ban hành.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương đã tập trung cho ý kiến đối với các lĩnh vực, nhất là những nội dung có mâu thuẫn, chồng chéo tại các luật, nghị quyết, nghị định, thông tư. Bên cạnh đó là những nội dung bất cập, vướng mắc tại các luật, nghị quyết, pháp lệnh, nghị định, quyết định, thông tư.

Kết luận tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nêu rõ: Việc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 101/2023 của Quốc hội rất khó, liên quan đến đa ngành, đa lĩnh vực. Bởi vậy đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành và phải làm nhanh, tích cực. Quỹ thời gian không nhiều, do đó bộ phận soạn thảo phải tiếp thu có chọn lọc và hoàn thiện báo cáo đúng tiến độ để Chính phủ trình Quốc hội. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh: quan trọng nhất của báo cáo là phát hiện những bất cập, vướng mắc trong hệ thống pháp luật, chỉ rõ thẩm quyền thuộc về ai để từ đó thống nhất cách làm trong sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tế. Do đó đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung vào những nội dung vướng mắc lớn, liên quan đến hành pháp, những “sơ hở” của quy định pháp luật dẫn đến hành vi tham nhũng tiêu cực. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý, đối với những vướng mắc liên quan thẩm quyền trực tiếp của Bộ, ngành thì các Bộ, ngành chủ động kịp thời sửa đổi không chờ ý kiến của Quốc hội, Chính phủ./.

An Na
  • Từ khóa :
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH