Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 1568
Chiều 14/6/2024, đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành hành chính, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh chủ trì Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 tỉnh Ninh Bình.

Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh; Các Thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh; Các Thành viên Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 của tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Theo Báo cáo tóm tắt kết quả công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2024, công tác CCHC tiếp tục được xác định là một trong những trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành nhằm thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, trong 6 tháng đầu năm 2024, các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, toàn diện trên 6 lĩnh vực của CCHC; do đó công tác CCHC đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, Cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát, tái cấu trúc TTHC; tăng cường kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu; đẩy mạnh rà soát, tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp; rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá TTHC nội bộ, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh...Tỉnh đã ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC, Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2024, trong đó tổng số TTHC cần rà soát, đánh giá năm 2024 là 88 TTHC thuộc 37 lĩnh vực.

UBND tỉnh đã ban hành 52 Quyết định công bố danh mục TTHC với tổng số 912 TTHC, trong đó: 454 TTHC được công bố mới, sửa đổi, bổ sung và 458 TTHC bị hủy bỏ; hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương được công khai đầy đủ, kịp thời trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện và tại nơi giải quyết TTHC. Tổng số TTHC đang thực hiện trên địa bàn tỉnh là 1.861 TTHC, trong đó 100% TTHC do Trung ương quy định. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được triển khai có hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 được tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, UBND tỉnh đã hoàn thiện và ban hành Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023 – 2025, làm cơ sở để xây dựng Đề án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai xây dựng hồ sơ Đề án chi tiết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian theo quy định.

Bên cạnh đó, ý thức trách nhiệm trong tổ chức thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục có chuyển biến tích cực; kỷ luật, kỷ cương CCHC tiếp tục được tăng cường. Công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, thi tuyển, xét tuyển... được thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, hỗ trợ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị, tạo môi trường làm việc hiện đại, tăng năng suất lao động, chất lượng giải quyết TTHC, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Sở Nội vụ Công bố Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2023. Theo đó, năm 2023, trên thang điểm 100 có 03 sở dẫn đầu Chỉ số CCHC là các sở: Sở Xây dựng đạt 93,60 điểm; Sở Nội vụ đạt 93,45 điểm và Sở Văn hóa và Thể thao đạt 92,72. Các huyện dẫn đầu Chỉ số CCHC là: UBND huyện Kim Sơn đứng đầu Chỉ số CCHC với 91,89 điểm; UBND huyện Yên Mô đứng thứ 2 với 91,73 điểm; đứng thứ 3 là UBND huyện Yên Khánh với 90,25.

Đối với công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 6 tháng đầu năm; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ về chuẩn hóa, làm sạch các CSDL của Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; việc kết nối chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đang được tập trung thực hiện theo đúng lộ trình. Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh tại Bộ phận một cửa các cấp từ ngày 01/6/2023 đã phục vụ việc tiếp nhận và giải quyết TTHC. Hiện tại, đã cấp được gần 12.000 tài khoản cho người dân, doanh nghiệp để sử dụng, khai thác Kho dữ liệu điện tử.

Tỉnh Ninh Bình là một trong các địa phương sớm triển khai thực hiện đảm bảo an toàn, an ninh mạng theo mô hình 4 lớp và hoàn thành kết nối với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng Quốc gia. Ninh Bình đã hoàn thành việc triển khai, đưa vào khai thác, sử dụng; tổ chức quản lý, vận hành đảm bảo ổn định, an toàn, hiệu quả các nền tảng số dùng chung quy mô cấp tỉnh phục vụ xây dựng, phát triển Chính quyền số; Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đáp ứng chuẩn giao thức dải địa chỉ IPv6, an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3, được triển khai và duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả cho 172 các cơ quan, đơn vị từ tỉnh tới cấp xã trên địa bàn tỉnh; Hệ thống đã cập nhật đầy đủ danh mục, công khai quy trình giải quyết TTHC của tỉnh, thực hiện đồng bộ, kết nối và đồng bộ trạng thái hồ sơ TTHC lên Cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện kết nối với 21 cơ sở dữ liệu, phần mềm chuyên ngành của các Bộ, ngành; kết nối với hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số.

Về phát triển kinh tế số, Tính đến 31/5/2024: Toàn tỉnh có khoảng 244 doanh nghiệp công nghệ số; Tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 100%; doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 50%. Tỷ trọng thương mại điện tử trong tông mức bán đạt lẻ 8,4%; Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt khoảng 30%; Số tài khoản được mở trên các sàn thương mại điện tử là 110.162 tài khoản với 1.840 sản phẩm đưa lên sàn và 24.699 lượt giao dịch, đạt giá trị trên 5,2 tỷ đồng.

Về Xã hội số, tính đến hết 6 tháng đầu năm 2024: Tỉnh Ninh Bình có tỷ lệ người dân trưởng thành có điện thoại thông minh đạt khoảng 90,6%, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2023; Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng đạt 71,8%, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023; Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet đạt 90%. Đến 01/6/2024, tỉnh Ninh Bình đã thu nhận 734.331 tài khoản định danh điện tử, 647.570 tài khoản được Bộ Công an phê duyệt, 598.198 tài khoản định danh được kích hoạt.Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt 765.472 tài khoản.

Về  việc triển khai Đề án 06; trong 6 tháng đầu năm 2024, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra đảm bảo tiến độ. Công an tỉnh đã phát huy vai trò thường trực chủ động tham mưu triển khai kịp thời các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, các tổ công tác Đề án 06 cấp huyện, cấp xã triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức đa dạng đã mang lại hiệu quả tích cực, cán bộ, công chức, viên chức và người dân nhận thức được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Đề án 06. Tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tổ chức công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần, định danh điện tử, ứng dụng VNeID. Thực hiện có hiệu quả việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử, đơn giản thủ tục hành chính, giảm tối đa thời gian đi lại, chờ đợi của công dân, tiết kiệm chi phí phục vụ lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tăng tính chính xác; cung cấp dịch trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, tỷ lệ giải quyết các TTHC trên môi trường điện tử tăng cao so với 6 tháng đầu năm 2023. Triển khai phục vụ, phát triển công dân số được đẩy mạnh, số công dân có tài khoản định danh điện tử tăng nhanh, 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo kết quả đã đạt được trong công tác CCHC; công tác chuyển đổi số và công tác triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp giúp triển khai hiệu quả các công tác trong 06 tháng cuối năm 2024.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành hành chính, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh đánh giá cao những nỗ lực cũng như những kết quả tích cực mà các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố đã đạt được trong triển khai đẩy mạnh công tác CCHC; công tác chuyển đổi số và công tác triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Để triển khai hiệu quả các công tác trong thời gian tới; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tống Quang Thìn yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, các nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu, khẩn trương rà soát đánh giá cấu trúc lại các quy trình đối với các dịch vụ công trực tuyến đang được cung cấp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; đảm bảo nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm; đảm bảo các điều kiện cần thiết để hoàn thành việc kết nối, chia sẻ thông suốt với dữ liệu quốc gia; tiếp tục đầu tư nâng cấp đảm bảo hạ tầng công nghệ, nguồn lực để triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Minh Huế
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

1
1 Nhận xét
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
1 2 3 4 5  ... 
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH