Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thành phố Tam Điệp nhiệm kỳ 2023 - 2028
Lượt xem: 30
Sáng 24/5, Hội Nông dân thành phố Tam Điệp tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các đại biểu dự Đại hội

 Nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào nông dân thành phố Tam Điệp đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, 10/10 chỉ tiêu do Đại hội Hội Nông dân thành phố lần thứ IX đề ra đều đạt và vượt, một số chi tiêu vượt cao, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Nổi bật đó là: Các cấp hội từ thành phố đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Bình quân hằng năm có trên 2.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp… Thực hiện tốt Đề án “Nông dân Ninh Binh nói không với thực phẩm bẩn”, Đề án “Phát triển điểm sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản an toàn”. 

Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn hội viên nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con nuôi, hỗ trợ vốn vay, tập huấn, chuyển giao và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất để tăng năng suất, thu nhập cho gia đình. Tích cực khai thác nguồn vốn từ các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi để xây dựng các mô hình, hỗ trợ nông dân kiến thức trong sản xuất, kinh doanh.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân thành phố Tam Điệp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế; Phấn đấu 100% cơ sở Hội được tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, sản xuất, kinh doanh, tham gia, khai thác sàn thương mại điện tử. Thành lập Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” thành phố. Hằng năm, có từ 40% trở lên số hộ hội viên đạt tiêu chuẩn “sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp….

Đại hội đã bầu 17 người vào Ban Chấp hành khoá X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh.

Theo nbtv.vn
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH