Công bố quyết định kiểm toán tại tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 2532
Chiều 18/9/2023, UBND tỉnh phối hợp với Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 và chuyên đề đầu tư mua sắm, ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin, các hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2022; thông báo kết luận kiểm toán Ngân sách địa phương năm 2022 và các chuyên đề lồng ghép của tỉnh Ninh Bình.

Dự hội nghị về phía Kiểm toán Nhà nước có đồng chí Bùi Quốc Dũng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; các đồng chí đại diện của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI.

Về phía tỉnh Ninh Bình có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Song Tùng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các sở, ngành có liên quan; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Tam Điệp, Hoa Lư, Yên Mô, Nho Quan; Các Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông.

anh tin bai

Hình ảnh tại hội nghị

Tai hội nghị, đại diện Kiểm toán Nhà nước đã công bố quyết định kiểm toán. Theo đó, nội dung kiểm toán gồm: Đối với Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương: bao gồm công tác dự toán, công tác điều hành ngân sách, công tác tổng hợp, lập Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương. Đối với chuyên đề Công nghệ thông tin bao gồm việc ban hành cơ chế, chính sách cho lĩnh vực công nghệ thông tin; việc chấp hành pháp luật, chế độ trong đầu tư mua sắm, thuê dịch vụ và ứng dụng phần mềm CNTT.

Phạm vi kiểm toán: Đối với Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương là năm 2022 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của các đơn vị được kiểm toán. Đối với Chuyên đề CNTT giai đoạn 2020-2022 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của các đơn vị được kiểm toán. Địa điểm kiểm toán tại trụ sở các đơn vị được kiểm toán; thờ hạn kiểm toán là 30 ngày kể từ ngày công bố Quyết định kiểm toán.

Mục tiêu kiểm toán nhằm xác nhận tính trung thực, hợp lý của Báo cáo quyết toán Ngân sách địa phương; đánh giá việc tuân thủ pháp luật và tính hiệu lực, hiệu quả trong việc ứng dụng phần mềm CNTT; cung cấp thông tin, số liệu cho các cơ quan có thẩm quyền thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát quá trình quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; chỉ ra những tồn tại, bất cập và đề xuất sửa đổi bổ sung cơ chế, chính sách; phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Song Tùng cùng cùng các sở, ngành đã giải trình các nội dung liên quan đến công tác điều hành ngân sách và tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo kiểm toán NSĐP năm 2022 và các chuyên đề lồng ghép của tỉnh Ninh Bình; đồng thời đề xuất các kiến nghị đề nghị Kiểm toán Nhà nước xem xét, giải quyết để tạo điều kiện cho tỉnh Ninh Bình thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

anh tin bai

Đồng chí Bùi Quốc Dũng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Kiểm toán Nhà nước, đồng chí Bùi Quốc Dũng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện được kiểm toán bám sát nội dung quyết định kiểm toán để cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, chính xác. Đồng thời, yêu cầu từng thành viên trong đoàn Kiểm toán chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tổ chức làm việc khoa học, hợp lý; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước, đảm bảo công tâm, khách quan, trung thực.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc khẳng định, những năm qua, Kiểm toán Nhà nước đã luôn hỗ trợ tích cực cho tỉnh trong việc xây dựng và điều hành ngân sách địa phương hiệu quả, giúp cho các cơ quan quản lý Nhà nước thấy được những ưu điểm cũng như hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý ngân sách trên địa bàn, từ đó có những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này. Trên cơ sở kết luận của kiểm toán, đồng chí yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị có nội dung được kiểm toán tiếp thu, nghiêm túc chấp hành nghiêm các Quyết định để tổ chức triển khai thực hiện sau kết luận đạt hiệu quả.

 

Minh Huế
  • Từ khóa :
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH