Kế hoạch Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023
Lượt xem: 104
Ngày 11/05/2023  Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của tỉnh Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 như sau: 

Cổng TTĐT tỉnh
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH