UBND tỉnh yêu cầu tăng cường triển khai các hoạt động hè cho trẻ em, học sinh
Lượt xem: 261
Để quản lý và tổ chức các hoạt động, sân chơi cho trẻ em, học sinh trong kỳ nghỉ hè năm 2023 đảm bảo an toàn, vui tươi, lành mạnh, bổ ích; ngày 25/5, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 370/UBND-VP6 về việc tăng cường triển khai các hoạt động hè cho trẻ em, học sinh.
anh tin bai

Ảnh minh hoạ

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, cụ thể:

Sở Giáo dục và Đào tạo:  Chỉ đạo các đơn vị, trường học bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt hè theo quy định, phân công giáo viên phụ trách khu vực, thường xuyên quan tâm phối hợp tích cực với chính quyền, các đoàn thể ở địa phương để quản lý, tổ chức các hoạt động hè cho trẻ em, học sinh. Thường xuyên mở cửa trường học để đón học sinh đến sinh hoạt các câu lạc bộ, đọc sách ở thư viện và các hoạt động khác.

Sở Văn hóa và Thể thao: Có cơ chế, chính sách miễn, giảm lệ phí cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh khi đến thăm quan, trải nghiệm tại các khu di tích trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh việc thành lập và hoạt động các Câu lạc bộ nghệ thuật, năng khiếu, thể dục thể thao ở cơ sở để thu hút các em học sinh tham gia hiệu quả. Chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các đoàn thể, trường học trên địa bàn tổ chức các sân chơi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với quy mô, lứa tuổi học sinh.

Tỉnh Đoàn: Chỉ đạo các đơn vị Đoàn cơ sở làm nòng cốt đưa phong trào hoạt động của đoàn viên, đội viên, thanh niên phát triển mạnh mẽ để thu hút sự tham gia của các em học sinh trong dịp hè. Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè, tạo các sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Khuyến học, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh: Chỉ đạo các cấp Hội chủ động phối hợp với Chính quyền cơ sở, các trường học tạo điều kiện tổ chức các hoạt động, sân chơi lành mạnh, bổ ích theo lĩnh vực của mình cho các em học sinh tham gia trong dịp hè.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương, tổ chức các hoạt động, sân chơi bổ ích, lý thú trong dịp hè cho học sinh đảm bảo an toàn, lành mạnh. - Tạo điều kiện bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động, sân chơi bổ ích trên địa bàn cho trẻ em trong dịp hè.

 

Minh Huế
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH