Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 471
Vừa qua, Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 2489/BNV-CCVC về việc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện quy định của Đảng và của pháp luật, trên cơ sở đề nghị của một số Bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định kỷ luật hành chính theo thẩm quyền đối với trường hợp có vi phạm đã bị xử lý kỷ luật đảng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số Bộ, ngành, địa phương chậm đề nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý kỷ luật hành chính sau khi đã có quyết định kỷ luật đảng; một số văn bản đề nghị xử lý kỷ luật nhưng chưa đề xuất hình thức kỷ luật, thời điểm kỷ luật và thời gian thi hành kỷ luật theo đúng quy định tại Nghị định số 112/2020/NĐ-CP dẫn đến việc chậm ban hành quyết định xử lý kỷ luật của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Công văn số 1629/VPCP-QHĐP2 , Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Đảng và của pháp luật về xử lý kỷ luật đối với các trường hợp có hành vi vi phạm, đặc biệt phải bảo đảm thời gian và thời hạn xử lý lỷ luật. Trường hợp đã có quyết định xử lý kỷ luật đảng thì kịp thời ban hành quyết định xử lý kỷ luật hành chính theo thẩm quyền; nếu thuộc thẩm quyền xử lý kỷ luật của Thủ tướng Chính phủ thì trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định xử lý kỷ luật đảng phải có văn bản đề nghị xử lý kỷ luật hành chính, trong đó đề xuất cụ thể hình thức kỷ luật, thời điểm xử lý kỷ luật và thời gian thi hành kỷ luật gửi Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Nội vụ để thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thực hiện văn bản số 2489/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ, ngày 5/6/2023 UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 258/UBND-VP7 giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, quán triệt, thực hiện và tham mưu thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung, yêu cầu của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 2489/BNV-CCVC ngày 26/5/2023 theo đúng quy định, đảm bảo thời gian.

An Na
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH