Thực hiện Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái
Lượt xem: 69
Tỉnh Ninh Bình có chiều dài bờ biển 18,34 km, tính theo chiều dài đê Bình Minh 3 kéo dài từ cửa sông Đáy, giáp với Nam Định, đến cửa sông Càn, giáp với Thanh Hóa, do nằm trong vùng bờ biển được bồi tụ hàng năm được che chắn bởi hòn Nẹ ở phía ngoài nên vùng nước nơi đây ít chịu ảnh hưởng của sóng gió. Vùng biển Ninh Bình được đánh giá là vùng tập trung đa dạng sinh học cao với nhiều họ cá kinh tế như cá đù, cá tráp, cá đối, cá vược, cá mòi...là nơi bãi đẻ, bãi giống của nhiều loài hải sản trong khu vực có độ sâu khoảng 15 m nước.
anh tin bai

Hiện nay, tỉnh Ninh Bình có 68 tàu cá hoạt động trên biển, trong đó: 35 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét hoạt động vùng ven bờ (chiếm 51,4 %); 25 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét hoạt động vùng lộng (chiếm 36,8%); 08 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên hoạt động vùng khơi (chiếm 11,8%). Sản lượng khai thác hải sản năm 2022 ước đạt 2.324,1 tấn đã góp phần giải quyết công ăn việc làm, thu nhập cho ngư dân khai thác, nghề khai thác cụ thể: Nghề lưới kéo: 33 tàu cá (chiếm 49,2%), trong đó: 16 tàu hoạt động vùng biển ven bờ; 13 tàu hoạt động vùng lộng, 04 tàu hoạt động vùng khơi. Nghề lưới rê: 15 tàu (chiếm 20,9%), trong đó: 04 tàu hoạt động vùng khơi (tàu cá đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ); 01 tàu hoạt động vùng lộng và 10 tàu hoạt động vùng biển ven bờ. Nghề lồng bẫy, nghề khác: 20 tàu (chiếm 29,9%): 11 tàu hoạt động vùng lộng, 09 tàu làm nghề khác hoạt động vùng biển ven bờ.

Từ hiện trạng trên cho thấy đội tàu khai thác hải sản trên địa bàn tỉnh hoạt động vùng ven bờ chiếm số lượng lớn; cơ cấu nghề lưới kéo, lồng bẫy chiếm tỷ lệ cao đã làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thuỷ sản và môi trường sinh thái; cần phải chuyển đổi sang nghề khác để đảm bảo khai thác hợp lý, cân bằng với trữ lượng và khả năng cho phép khai thác nguồn lợi hải sản; đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, phục hồi, tái tạo nguồn lợi thuỷ sản, ổn định thu nhập ngư dân.

Tại Kế hoạch 116/KH-UBND ban hành ngày 07/06/2024 UBND tỉnh dự kiến kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác ven bờ sang nghề nuôi trồng thuỷ sản và các nghề khác thân thiện với môi trường sinh thái, nguồn lợi thuỷ sản: Chuyển đổi hàng năm chuyển đổi 02 tàu khai thác ven bờ sang nghề nuôi trồng thuỷ sản (10 tàu giai đoạn 2025- 2029); Chuyển đổi hàng năm 02 tàu cá khai thác ven bờ làm nghề lưới kéo sang nghề lưới rê ((10 tàu giai đoạn 2025- 2029); Cải hoán, nâng cấp hàng năm 02 tàu cá hoạt động vùng ven bờ làm nghề lưới kéo (tàu có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét) sang nghề lưới chụp, lồng bẫy sang vùng lộng (10 tàu giai đoạn 2025- 2029).

UBND tỉnh yêu cầu phải xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng Sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan; Đảm bảo chủ động trong triển khai thực hiện, phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm theo lộ trình để đạt được mục tiêu đề ra; Kịp thời lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của của Kế hoạch vào các chương trình, kế hoạch, đề án, hoạt động có liên quan tại các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch.

Chi tiết nhiệm vụ được đính kèm tại kế hoạch 

Kim Duyên
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH