Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, giao thông, tài nguyên môi trường
Lượt xem: 70
Từ đầu năm đến nay, công tác quản lý nhà nước về quy hoạch được quan tâm chỉ đạo, tiếp tục nâng cao chất lượng các quy hoạch quan trọng, gắn kết chặt chẽ giữa các cấp độ quy hoạch và các loại quy hoạch.
anh tin bai

Trong đó, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo công tác lập Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thực hiện điều chỉnh, bổ sung, giải trình và cam kết một số nội dung liên quan đến quy hoạch tỉnh, tập trung hoàn thiện quy hoạch và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 04/3/2024; ngay sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch để thống nhất với quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức thành công Hội nghị công bố quy hoạch theo đúng quy định. 

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch quan trọng, nhất là: Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2040; Quy hoạch xây dựng khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình; Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh quy hoạch phân khu các khu vực trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2040...; phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Gián Khẩu đến năm 2045, điều chỉnh Quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Công tác quản lý nhà nước về xây dựng được tăng cường; tiếp tục đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ lập đề án phân loại đô thị và công nhận Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định công nhận đô thị loại V với 04 đô thị (gồm: đô thị mới Gián Khẩu, thị trấn Nho Quan, thị trấn Bình Minh và thị trấn Phát Diệm) loại đô thị, góp phần gia tăng số lượng, chất lượng đô thị và nâng cao tỷ lệ đô thị hóa theo lộ trình đề ra; chỉ đạo tập trung triển khai lập Chương trình phát triển đô thị “thành phố Hoa Lư”, lập điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và lập Đề án xây dựng tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ.

 Bên cạnh đó, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch, tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội thảo khoa học “Quản lý và phát triển thành phố di sản Cố đô sở hữu danh hiệu UNESCO - Nhận thức lý luận, kiến tạo thể chế và hành động địa phương nhằm nhận diện đặc trưng, cấu trúc, chức năng của đô thị di sản và kinh tế di sản đối với quản lý và phát triển, qua đó kiến nghị cơ chế, chính sách phát triển đô thị di sản tại Ninh Bình. Tiếp tục thực hiện tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, triển khai các giải pháp, chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện thủ tục đầu tư, công tác giải ngân và thi công công trình như: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình; Dự án mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông - Tây, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I); Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I và giai đoạn II); Dự án Xây dựng cầu vượt sông Vân và đường dẫn phía Tây sông Vân, tỉnh Ninh Bình; Dự án xây dựng tuyến đường T21 (đường Lê Duẩn) giai đoạn I; Dự án xây dựng kênh kết hợp đường Vạn Hạnh (giai đoạn I); Dự án xây dựng tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (giai đoạn II); Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường chính vào khu du lịch suối Kênh Gà và động Vân Trình (giai đoạn II); Dự án xây dựng tuyến đường du lịch kết hợp phát triển đô thị từ thị trấn Thiên Tôn đến Cố đô Hoa Lư… hạ tầng quan trọng.

Tỉnh đã tổ chức thông xe kỹ thuật tuyến đường Đồng Giao, tuyến đường Đông Tây (giai đoạn 1) đoạn từ đầu tuyến đến nút giao đường bộ cao tốc Bắc - Nam kết hợp với Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024, tạo khí thế và động lực ngay từ đầu năm. 

Công tác định giá đất, thu hồi đất và giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện đúng quy định. Toàn tỉnh đã cấp 14.666 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 535,01 ha (trong đó: 39 giấy cho tổ chức với diện tích 130,35 ha; 13.243 giấy cho hộ gia đình, cá nhân với diện tích 371,17 ha); Giải quyết 15.328 hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảmXác nhận trang 4 giấy chứng nhận đã cấp cho 4.468 trường hợp do thay đổi thông tin cá nhân chủ sử dụng đất, biến động tờ, thửa, gia hạn thời hạn sử dụng đất nông nghiệp, tách, hợp thửa đất; tập trung phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 đối với các huyện, thành phố làm cơ sở để thu hút đầu tư, triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh; thực hiện rà soát, đăng ký danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024 và danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh tiếp tục thực hiện Đề án tổng thể đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tỉnh Ninh Bình. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu được tăng cường. Công tác quản lý môi trường được quan tâm chỉ đạo trong 6 tháng, đã phê duyệt kết quả thẩm định đô thị mới đối với 12 dự án; cấp Giấy phép môi trường đối với 06 cơ sở; Kiểm tra, cho phép 05 đơn vị thực hiện tiêu hủy phế phẩm, phế thải phát sinh trong quá trình gia công hàng hóa; Xác nhận ký quỹ bảo vệ môi trường cho 04 tổ chức khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh…, thực hiện kiểm tra, kiểm soát, giám sát, đánh giá và khắc phục các tác động môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm. 

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH