Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về kê khai giá, niêm yết giá dịch vụ vận tải đường bộ
Lượt xem: 39
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp quản lý, điều hành giá cước vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh trong những tháng còn lại của năm 2024; hạn chế gia tăng lạm phát, ổn định tâm lý hành khách và doanh nghiệp vận tải, Sở Giao thông vận tải Ninh Bình vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các bến xe khách, Thanh tra Sở, Phòng Vận tải thực hiện một số nội dung như sau:
anh tin bai

Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: Tiếp tục rà soát hồ sơ kê khai giá cước vận tải để đánh giá biến động của các yếu tố đầu vào, đặc biệt là chi phí xăng dầu trong yếu tố hình thành giá; trường hợp yếu tố xăng dầu giảm, tác động làm giảm giá cước thì thực hiện kê khai giảm giá kịp thời, báo cáo đến các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; Thực hiện việc kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hướng dẫn của Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

Thực hiện việc niêm yết giá vé (giá cước) theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 8 Điều 1 Thông tư số 02/2021/TTBGTVT ngày 04/02/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Tổ chức tuyên truyền công tác điều hành giá của Chính phủ, UBND tỉnh, Sở GTVT đến các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động tại bến, để các doanh nghiệp, HTX nắm bắt được thông tin đảm bảo công khai, minh bạch thông tin về giá và công tác điều hành giá; nhằm tạo sự đồng thuận trong dư luận, ổn định tâm lý hành khách và doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải; niêm yết giá vé tại bến xe theo quy định.

Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) và cách thức thực hiện việc kê khai giá vé (giá cước) vận tải hành khách bằng xe ô tô theo đúng quy định hiện hành; Rà soát chặt chẽ mức kê khai giá của các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, đảm bảo mức giá kê khai phù hợp với biến động của yếu tố hình thành giá, đặc biệt là yếu tố xăng dầu; trường hợp yếu tố xăng dầu giảm, tác động làm giảm giá cước thì chủ động yêu cầu đơn vị vận tải thực hiện kê khai giảm giá kịp thời.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về việc kê khai, niêm yết giá và việc bán vé đúng giá niêm yết đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, nhất là trong thời gian cao điểm du lịch hè năm 2024; xử lý nghiêm các hành vi tăng giá bất hợp lý, kết cấu đưa thêm những khoản thu ngoài giá để thu cao hơn mức giá kê khai, niêm yết. 

Kim Duyên
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH