Ninh Bình: Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030
Lượt xem: 419
Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 04/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030, ngày 22/5/2023, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
anh tin bai

Ảnh minh hoạ

 

Theo đó, UBND tỉnh sẽ triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, theo đúng quan điểm đã đề ra để đạt được mục tiêu phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH); làm căn cứ để các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, UBND các huyện, thành phố và các Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện triển khai thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH theo chức năng nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình; làm căn cứ để tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện Chiến lược.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau: Phổ biến, thông tin tuyên truyền về Chiến lược và Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược; Xây dựng kế hoạch, cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chiến lược; Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả việc thực hiện Chiến lược và Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược; Tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược: Hội nghị sơ kết được tiến hành vào năm 2025, Hội nghị tổng kết được tiến hành vào năm 2030; Chế độ báo cáo.

UBND tỉnh yêu cầu quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Chiến lược đã đề ra để thống nhất kế hoạch thực hiện; triển khai đầy đủ nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong Chiến lược; giám sát quá trình thực hiện; đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn, mức độ và khả năng đạt được mục tiêu của Chiến lược; Cụ thể hóa trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, UBND các huyện, thành phố trong chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện Chiến lược; tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm, trọng điểm; thể hiện tính chủ động, sáng tạo của từng cơ quan, đơn vị và sự phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài NHCSXH trong việc thực hiện Chiến lược.

Xem chi tiết Kế hoạch số 89/KH-UBND của UBND tỉnh tại đây.

 

 

An Na
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH