Kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo tiến độ thực hiện lập đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 172
Vừa qua, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghe báo cáo tiến độ lập Đồ án “Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và Đại diện Lãnh đạo đơn vị tư vấn báo cáo, ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị và ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất kết luận Hội nghị.chi tiết thông báo kết luận như sau:
 
Kim Duyên
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH