Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024
Lượt xem: 1811
Ngày 15/9/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 5031/BGDĐT-GDQPAN gửi tới các Sở Giáo dục và Đào tạo; Các đại học, học viện, trường đại học; các trường cao đẳng sư phạm; các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024. Chi tiết như sau:

Xem nội dung chi tiết

tại đây.

An Na
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH