Chủ động phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm 2024
Lượt xem: 98
Nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm 2024 theo quy định về bảo vệ môi trường và quy định pháp luật liên quan, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND cấp tỉnh), các Tập đoàn, Tổng Công ty khẩn trương thực hiện các nội dung sau đây:

Sự cố môi trường là gì? Quy định chung về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường như thế nào?

Hình từ Internet

1. UBND cấp tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trên địa bàn và công khai thông tin về các nguồn có nguy cơ gây ra sự cố môi trường theo quy định của pháp luật; xây dựng, phê duyệt và thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố môi trường; ứng phó, chỉ định người chỉ huy và người phát ngôn trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường cấp tỉnh.

2. Các Tập đoàn, Tổng Công ty tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường rà soát, xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố môi trường (trường hợp chưa ban hành); thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, áp dụng biện pháp quản lý, kỹ thuật nhằm loại trừ, giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố môi trường, tập trung kiểm tra các hồ chứa chất thải, bãi lưu giữ chất thải, đặc biệt các bãi thải, hồ chứa quặng đuôi của các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản, cơ sở sản xuất phân bón, hoá chất; bãi lưu giữ chất thải rắn của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy thép và cơ sở xử lý chất thải; hồ chứa nước của các nhà máy thủy điện có nguy cơ sạt lở hoặc vỡ đập do mưa lớn, lũ lụt.... Bên cạnh đó, các đơn vị này cần xây dựng, huấn luyện lực lượng tại chỗ và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố môi trường; trường hợp xảy ra sự cố, tổ chức thực hiện ứng phó và kịp thời t

K.D
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH