Chính sách hỗ trợ đối với 06 xã vùng lõi Di sản Quần thể danh thắng Tràng An
Lượt xem: 760
Vừa qua, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 707/UBND-VP5 về chính sách hỗ trợ đối với 06 xã vùng lõi Di sản Quần thể danh thắng Tràng An.
anh tin bai

Quần thể danh thắng Tràng An. Ảnh sưu tầm

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ quan tâm nghiên cứu từng bước phục dựng không gian văn hóa kinh thành Hoa Lư xưa; xây dựng các sản phẩm văn hóa nhằm phát huy giá trị Di sản phục vụ phát triển du lịch, nhất là các sản phẩm du lịch mang yếu tố văn hóa đặc sắc của tỉnh; kết hợp hài hòa giữa quản lý, bảo tồn Di sản và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo sinh kế, nâng cao thu nhập cho nhân dân trong vùng Di sản. Phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Hoa Lư trong quá trình xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội đối với 06 xã nằm trong vùng lõi Di sản đảm bảo khả thi và phù hợp với các quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao UBND huyện Hoa Lư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội đối với 06 xã nằm trong vùng lõi Di sản; nghiên cứu đề xuất các chính sách đặc thù để phát huy tiềm năng, khai thác thế mạnh của từng xã, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của các xã vùng lõi, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Căn cứ vào tiến độ thực hiện nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của huyện năm 2023 và cả giai đoạn 2023-2025 để cân đối, bố trí vốn để thực hiện Đề án đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tỉnh Ninh Bình trên địa bàn huyện Hoa Lư. Trường hợp đến hết năm 2025 không đủ nguồn kinh phí để thực hiện đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, UBND huyện báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết.

Huyện Hoa Lư chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan và chỉ đạo UBND các xã Trường Yên, Ninh Xuân, Ninh Vân, Ninh Thắng, Ninh Hải, Ninh Hòa thực hiện: rà soát các trường hợp hộ gia đình còn sinh sống trong vùng cấm xây dựng để đưa ra khỏi khu vực tới nơi tái định cư theo quy định; rà soát các trường hợp hộ gia đình nằm rải rác trong vùng hạn chế xây dựng, cần kiểm soát đặc biệt nghiêm ngặt để đưa ra khỏi khu vực tới nơi tái định cư theo quy định; các hộ gia đình có quỹ đất ở, có nhu cầu chia tách cho các con cùng chung sống trên thửa đất, phù hợp với diện tích tách thửa đất quy định; rà soát các hộ gia đình, cá nhân trong khu di sản đủ điều kiện được giao đất làm nhà ở, bố trí vị trí giao đất làm nhà ở tại vị trí vùng đệm phù hợp với định hướng phát triển không gian vùng đệm, định hướng phát triển không gian các khu dân cư theo quy định; Xem xét rà soát quỹ đất ở trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoa Lư đã được UBND tỉnh phê duyệt để bố trí xây dựng các khu tái định cư phục vụ việc di chuyển các hộ gia đình, cá nhân hiện đang sinh sống trong vùng cấm xây dựng; vùng hạn chế xây dựng, cần kiểm soát đặc biệt nghiêm ngặt; ưu tiên những khu vực lân cận với các xã trong Khu di sản Quần thể danh thắng Tràng An.

Chi tiết xem tại văn bản số 707/UBND-VP5 của UBND tỉnh Ninh Bình.

Cổng TTĐT tỉnh
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH