Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 72
  • Hôm nay: 6671
  • Trong tuần: 142 982
  • Tất cả: 6 329 469

(Tính đến 16h00 ngày 24/11/2021) Tình hình dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2

BÁO CÁO HÀNG NGÀY

Tình hình dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2

(Tính đến 16h00 ngày 24/11/2021)

I. TÌNH HÌNH TRONG NGÀY

1. Số trường hợp nghi ngờ được cách ly mới: 695

2. Số trường hợp được điều tra và lấy mẫu: 2.531

3. Ca bệnh xác định    

- Số ca bệnh xác định mới: 14 (03 TH là ca mắc tại cộng đồng ở huyện Gia Viễn; 03 TH về từ tỉnh Bình Dương, 01 TH về từ tỉnh Long An, 03 TH về từ thành phố Hồ Chí Minh được cách ly tại huyện Yên Khánh; 02 TH về từ thành phố Hồ Chí Minh được cách ly tại huyện Kim sơn; 01 TH về từ tỉnh Đồng Nai được cách ly tại huyện Hoa Lư; 01 TH về từ thành phố Hồ Chí Minh được cách ly tại huyện Gia Viễn).

- Số ca bệnh tái dương tính: 03 (01 TH về từ tỉnh Bình Dương, 01 TH là bệnh nhân sau điều trị được cách ly tại huyện Yên Khánh; 01 TH về từ tỉnh Bình Dương được cách ly tại huyện Yên Mô).

- Ca bệnh xác định đang điều trị: 155 (PKĐKKV Cồn Thoi: 50 TH; PKĐKKV Quỳnh Sơn: 35 TH; PKĐKKV Gia Lạc: 30 TH và PKĐKKV Bút: 33 TH; PKĐKKV Gián Khẩu: 07 TH). Trong đó, có 38 BN tái dương tính.

+ Xét nghiệm âm tính 1 lần: 24 TH;

+ Xét nghiệm âm tính 2 lần: 26 TH;

+ Xét nghiệm âm tính 3 lần: 07 TH.

4. Tổng số trường hợp đang được cách ly và giám sát: 8.128

4.1. Cách ly tại cơ sở y tế: 179 trường hợp

TT

Tên cơ sở y tế

Số trường hợp

(cộng dồn đến ngày)

Chênh lệch - Lý do

23/11

24/11

Xuất viện

Chuyển địa điểm cách ly

Bệnh nhân mới

1

PKĐKKV Quỳnh Sơn – Nho Quan

37

37

 

 

 

2

PKĐKKV Cồn Thoi – KS

50

58

 

 

08

3

PKĐKKV Gia Lạc – GV

31

32

 

 

01

4

PKĐKKV Bút – Yên Mô

35

36

 

01

02

5

PKĐKKV Gián Khẩu - GV

0

09

 

 

09

6

BVĐK tỉnh

05

05

 

 

 

7

BV Tâm Thần

02

02

 

 

 

Tổng cộng

160

179

 

01

20

4.2. Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: 1.714 trường hợp (Phụ lục 1)

TT

Tên huyện/TP

Số trường hợp

(cộng dồn đến ngày)

Chênh lệch - Lý do

23/11

24/11

Hết thời gian cách ly

Chuyển địa điểm cách ly

Thêm mới

1

Huyện Kim Sơn

(có 06 cơ sở cách ly)

274

304

 

38

68

2

Huyện Yên Khánh

(có 06 cơ sở cách ly)

266

270

 

18

22

3

Huyện Gia Viễn

(có 12 cơ sở cách ly)

190

211

 

10

31

4

Huyện Hoa Lư

(có 10 cơ sở cách ly)

68

69

 

06

07

5

TP Tam Điệp

(có 08 cơ sở cách ly)

445

442

 

08

05

6

TP Ninh Bình

(có 05 cơ sở cách ly)

221

221

 

10

10

7

Huyện Yên Mô

(có 05 cơ sở cách ly)

128

127

 

01

 

8

Huyện Nho Quan

(có 02 cơ sở cách ly)

69

70

 

08

09

Tổng cộng

1.661

1.714

 

99

152

4.3. Cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú: 6.235 trường hợp

 

STT

Tên huyện/TP

Số trường hợp

(cộng dồn đến ngày)

Chênh lệch - Lý do

23/11

24/11

Hết thời gian cách ly

Chuyển địa điểm cách ly

Thêm mới

1

Huyện Nho Quan

568

732

84

 

248

2

Huyện Kim Sơn

544

535

61

 

52

3

Huyện Yên Khánh

2120

2126

 

 

06

4

Huyện Gia Viễn

262

265

16

 

19

5

Huyện Hoa Lư

219

208

31

01

21

6

TP Tam Điệp

2482

1822

890

 

230

7

TP Ninh Bình

175

207

15

 

47

8

Huyện Yên Mô

340

340

 

 

 

Tổng cộng

6.710

6.235

1.097

01

623

5. Tổng số trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, trường hợp nghi ngờ mắc bệnh (F1): 3.308 trường hợp

STT

Địa điểm cách ly

Số F1 được cách ly

1

Huyện Gia Viễn

371

2

Huyện Nho Quan

353

3

Huyện Yên Mô

415

4

Thành phố Tam Điệp

465

5

Huyện Kim Sơn

556

6

Huyện Hoa Lư

117

7

Huyện Yên Khánh

730

8

Thành phố Ninh Bình

301

Tổng cộng

3.308

6. Xét nghiệm

6.1. Số mẫu được lấy trong ngày: 2.531

6.2. Số mẫu có kết quả: 3.135 mẫu. Trong đó:

+ Có kết quả dương tính với SARS-CoV-2: 52 mẫu

+ Có kết quả âm tính: 3.083 mẫu

7. Tình hình triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19

- Tiêm cho đối tượng trên 18 tuổi đang có mặt tại Ninh Bình: 3.837 (mũi 1: 72; mũi 2: 3.765);

- Tiêm cho nhóm đối tượng học sinh THPT: 19.903 (mũi 2);

- Phản ứng sau tiêm: mức độ nhẹ (như đau tại chỗ tiêm, sốt nhẹ, đau đầu, chóng mặt), không ghi nhận tai biến nặng.

II. TÓM TẮT KẾT QUẢ PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐẾN HIỆN TẠI

  1. SỐ LIỆU TRONG NGÀY

- Số ca bệnh xác định mới: 14

- Số ca bệnh tái dương tính: 03

- Ca bệnh xác định đang điều trị: 155

- Tổng số trường hợp được cách ly và giám sát: 8.128

+ Cách ly tại cơ sở y tế: 179            

+ Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: 1.714

+ Cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú: 6.235

2. SỐ LIỆU CỘNG DỒN

          2.1. Ca bệnh xác định: 436 (đã điều trị khỏi và xuất viện: 260; đang điều trị: 155; chuyển BV Nhiệt đới Trung ương: 21)

2.2. Tổng số trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, trường hợp nghi ngờ mắc bệnh (F1): 18.992 trường hợp.

Tất cả các trường hợp đều được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 theo quy định.

2.3.Tổng số trường hợp được cách ly và giám sát: 91.719 trường hợp

          + Cách ly tại cơ sở y tế: 2.284 trường hợp.           

          + Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: 19.893 tường hợp.

          + Cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú: 69.542 trường hợp.                  

          2.4. Xét nghiệm: 

+ Tổng số mẫu đã lấy: 370.291

+ Số ca đã lấy mẫu xét nghiệm: 253.127

+ Số ca đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2: 437 (01 TH chuyển tỉnh Nam Định quản lý)

+ Số ca đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2: 252.373

+ Số ca đang chờ kết quả xét nghiệm: 316

2.5. Tình hình dịch

a) Phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp

- Số ca bệnh xác định trong ổ dịch: 12

- Ngày bắt đầu ổ dịch: 11/11/2021                       

- Số trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh xác định (F1): 265 người. Trong đó

+ Lấy mẫu lần 1: 265 mẫu đều có kết quả âm tính;

+ Lấy mẫu lần 2: 265 mẫu (có kết quả âm tính: 263; có kết quả dương tính: 02);

+ Lấy mẫu lần 3: 187 mẫu đều có kết quả âm tính;

+ Lấy mẫu lần 4: 87 mẫu (có kết quả âm tính: 67; chờ kết quả: 20)

+ Lấy mẫu lần 5: 67 mẫu đều có kết quả âm tính.

- Số trường hợp tiếp xúc vòng 2 (F2) và liên quan đến ổ dịch phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp: 10.260 người.

+ Công ty xi măng Vicem: Lấy mẫu lần 1: 645 mẫu đều có kết quả âm tính; Lấy mẫu lần 2: 641 mẫu đều có kết quả âm tính;

+ Công ty xi măng Pomihoa: Lấy mẫu lần 1: 563 mẫu đều có kết quả âm tính; Lấy mẫu lần 2: 587 đều có kết quả âm tính;

+ Số người trong vùng nguy cơ được lấy mẫu: Lấy mẫu lần 1: 9.052 người (có kết quả âm tính: 9.045; có kết quả dương tính: 07). Lấy mẫu lần 2: 7.648 (có kết quả âm tính: 7.647; dương tính: 01).

b) Thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh

- Số ca bệnh xác định trong ổ dịch: 04

- Ngày bắt đầu ổ dịch: 15/11/2021    

- Số trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh xác định (F1): 96 người. Trong đó

+ Lấy mẫu lần 1: 96 mẫu (có kết quả âm tính: 94; có kết quả dương tính 02);

+ Lấy mẫu lần 2: 96 mẫu (có kết quả âm tính: 95; có kết quả dương tính: 01).

+ Lấy mẫu lần 3: 03 mẫu đều có kết quả âm tính.

- Số trường hợp tiếp xúc vòng 2 (F2) và liên quan đến ổ dịch ở TT Yên Ninh, huyện Yên Khánh: 1.348 người.

+ Lấy mẫu lần 1: 1.348 mẫu đều có kết quả âm tính;

+ Lấy mẫu lần 2: 55 mẫu (có kết quả âm tính: 05; chờ kết quả: 50).

c) Huyện Gia Viễn

- Số ca bệnh xác định trong ổ dịch: 03

- Ngày bắt đầu ổ dịch: 24/11/2021    

- Số trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh xác định (F1): 53 người. Trong đó

+ Lấy mẫu lần 1: 50 mẫu (có kết quả âm tính: 29; chờ kết quả: 21).

- Số trường hợp tiếp xúc vòng 2 (F2) và liên quan đến ổ dịch ở huyện Gia Viễn: 293 người.

+ Lấy mẫu lần 1: 293 mẫu chờ kết quả;

2.6. Tình hình giám sát dịch từ 29/4/2021

a) Các trường hợp về từ vùng cấp độ 4, những địa phương có yếu tố dịch tễ phức tạp

- TP. Hồ Chí Minh: 5.228 trường hợp;

- TP. Hà Nội: 2.637 trường hợp;

- Các tỉnh miền Nam: 3.283 trường hợp;

- Từ nơi khác: 4.010 trường hợp.   

Tất cả đều được lấy mẫu làm xét nghiệm ngay khi về Ninh Bình phát hiện ra 191 ca bệnh xác định; được cách ly y tế theo đúng quy định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình.

b) Tổng số trường hợp liên quan đến 298 ca bệnh xác định được cách ly, theo dõi, giám sát: 11.545 trường hợp

+ F1: 2.499 TH cách ly tại khu cách ly tập trung các huyện, thành phố;

+ F2: 8.372 TH cách ly tại nhà;

+ F3: 674 TH được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

2.7. Tình hình triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19

- Số lượng vắc xin đã nhận: 1.239.918 liều;

- Số lượng vắc xin đã tiêm: 1.245.126 liều (bao gồm số liều tiêm tại các điểm tiêm của ngành Y tế, ngành Công an, Bệnh viện Quân Y 5, BCHQS tỉnh và Bệnh viện Phổi Trung ương triển khai tiêm tại Ninh Bình)

- Tiêm cho đối tượng trên 18 tuổi đang có mặt tại Ninh Bình:

+ Tiêm tối thiểu 1 mũi: 591.594 người (đạt 63,34% tổng dân số tỉnh Ninh Bình và 88,86% tổng dân số trên 18 tuổi đang có mặt tại Ninh Bình);

+ Tiêm đủ 2 mũi: 582.116 người (đạt 58,07% tổng dân số tỉnh Ninh Bình và 87,44% tổng dân số trên 18 tuổi đang có mặt tại Ninh Bình).

- Tiêm cho nhóm đối tượng học sinh THPT: 61.378 liều

+ Tiêm tối thiểu 1 mũi: 33.413 người;

+ Tiêm đủ 2 mũi: 27.965 người

- Tiêm cho nhóm đối tượng học sinh THCS: 10.038 người (mũi 1)

Hầu hết là phản ứng mức độ nhẹ, ghi nhận 01 trường hợp phản ứng nặng sau xử trí ổn định.

2.8. Xét nghiệm rà soát cho các đối tượng có nguy cơ Covid-19 bằng kỹ thuật Realtime PCR: 70.573 trường hợp (69.699 TH có kết quả âm tính với SARS-CoV-2; 08 TH có kết quả dương tính; chờ kết quả: 866).

Ninh Bình đã triển khai quyết liệt các giải pháp để ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng, không để dịch lây lan ra cộng đồng.