UBND tỉnh Lai Châu mời tham gia Hội chợ Công Thương vùng Tây Bắc - Lai Châu 2023 từ ngày 05/10/2023 đến ngày 11/10/2023
Lượt xem: 116
Hội chợ Công Thương vùng Tây Bắc - Lai Châu năm 2023, thời gian từ ngày 05/10/2023 đến ngày 11/10/2023 tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
anh tin bai

Ảnh minh hoạ

Thực hiện Chương trình cấp Quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2023, UBND tỉnh Lai Châu phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội chợ Công Thương vùng Tây Bắc - Lai Châu năm 2023, thời gian từ ngày 05/10/2023 đến ngày 11/10/2023 tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu - Một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu (01/01/2004 - 01/01/2024).

Hội chợ được tổ chức với quy mô 229 gian hàng nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của tỉnh Lai Châu và các tỉnh, thành phố trong cả nước; Hội chợ được tổ chức sẽ tạo cơ hội tốt để các doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và thị trường tiêu thụ hàng hóa, chuyển giao công nghệ, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Với tinh thần mở rộng giao lưu, hội nhập kinh tế, tăng cường hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại liên vùng, góp phần vào sự thành công của Hội chợ; tại văn bản số 3475/UBND-KTN, UBND tỉnh Lai Châu đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ vận động các đơn vị, doanh nghiệp tham gia Hội chợ Công Thương vùng Tây Bắc - Lai Châu 2023.

Hưởng ứng tham gia Hội chợ Công Thương vùng Tây Bắc – Lai Châu 2023; ngày 14/9/2023, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 700/UBND-VP5 về việc tham gia Hội chợ Công Thương vùng Tây Bắc – Lai Châu 2023, trong đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan thông báo rộng rãi đến các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh có điều kiện hưởng ứng, tham gia, góp phần vào thành công của Hội chợ.

Cổng TTĐT tỉnh
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH